Avalik enampakkumine - konkurss Äksi toidupoe rentniku leidmiseks

Konkursi eesmärgiks on leida Äksi toidupoe rentnik perioodiks 01.12.2021-30.11.2026.


1. Üldinfo

1.1. Poe kasutuses on ruumid pindalaga: 124,1 m2 sh: esik 5,2 m2, kaupluse pind 48,5 m2, kontoriruum 11,6 m2, esimene ladu 22,6 m2 + tuulekoda 1,6 m2, teine ladu 25,9 m2, kolm sanitaarruumi (2,3 m2, 1,9 m2, 2,2 m2) ning abiruum 2,3 m2.  

1.2. Poe ruumides on olemas laoriiulid. Ülejäänud mööbli (külmletid, kaupluseriiulid, abiriiulid) võib eelnev poe pidaja soovi korral samuti ruumi jätta. Sanitaarruumides olemas kraanikausid, wc ning dušš.

1.3. Poe peamisteks klientideks on kohalikud elanikud (~500 inimest), Jääaja keskuse külastajad (aastas ca 35 000 külastajat), Saadjärve piirkonna ning lähedalasuvate randade külastajad ning veespordi harrastajad.

1.4. Poe kontseptsiooni olulisteks osadeks on:

a) Pakutava kaubavaliku mitmekesisus ning vastavus peamiste sihtgruppide ootustele

b) Pood peab olema avatud vähemalt viiel päeval nädalas (soovituslikult K-P, kellaaegadel 10.00-18.00).

2. Konkursi tingimused

2.1. Konkursil on lubatud osaleda isikutel, kes:

a) on täitnud oma kohustused riiklike maksude osas. Selle tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;

b) kui konkursil osaleja on registreeritud väljaspool Tartu valda, siis tuleb esitada tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta läbirääkimiste ajal kokkulepitud tähtajaks;

d) on eelnev poepidamise kogemus;

e) on esitanud punktis 2.2 nimetatud kontseptsiooni;

f) ei ole Tartu valla ees täitmata rahalisi kohustusi;

g) on tutvunud rendile antavate ruumidega. Ruumidega tutvumise aeg kokku leppida Jääaja Keskuse tegevjuht Sigrid Sepaga, mob 5911 3753, sigrid.sepp@jaaaeg.ee.

2.2. Pakkuja esitab poe pidamise kontseptsiooni, mis:

a) sisaldab pakkuja eelneva poepidamise kirjeldust;

b) sisaldab peamise kaubavaliku kirjeldust.

2.3. Pakkumised esitatakse aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.11.2021. Pakkumus peab sisaldama pakkumust rendihinnale ühe kuu kohta ja poe pidamise kontseptsiooni.

3. Rendilepingu olulised tingimused

3.1 Rendilepingu tähtaeg on 5 aastat.

3.2 Rendihind on vastavalt enampakkumisele eurot/kuus, millele lisandub vesi ja elekter vastavalt mõõdikute näitudele ning küttekulud proportsionaalselt rentniku kasutada olevale pinnale.

3.3 Rendileandjal on õigus alates 01.01.2024 tõsta rendimäära lepingu kehtivuse igal kalendriaastal Statistikaameti poolt avaldatava III kvartali tarbijahinnaindeksi muutuse võrra võrreldes eelmise aastaga (https://www.stat.ee/thi-kalkulaator), teatades sellest rentnikule ette vähemalt 2 kuud.

3.4 Lisaks rendile kannab rentnik poe ruumide kasutamisega seotud kulud (vesi, elekter, kanalisatsioon, küte). Küttekulu tasutakse proportsionaalselt rentniku kasutada olevale pinnale kogu hoone küttekulust.

3.5. Poe tegevusega seotud prügiveo (sh komposteeritavad jäätmed ja toidujäätmed) korraldab ja veo eest tasub rentnik.  

3.6 Rentnik kohustub poe kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sanitaar-, kauplemisload jms). Rendileandja ei vastuta tagajärgede eest, kui vajalike lubade ja kooskõlastuste väljastamisest keeldutakse põhjustel, mis tulenevad hoonest kui tervikust.

3.7 Renti poe kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu sõlmimisel äritegevuse alustamisest, kuid mitte hiljem kui 01.12.2021.a. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse poe ruumide üleandmisest.

3.8 Rendileandja tagab hoone valveteenuse.

Konkursi võitjaks on kõrgeima rendihinna pakkuja. Kui kõrgeim rendihind on mitme ettevõtja poolt pakutud ühesugune siis hinnatakse kontseptsiooni. Ümbrikud avatakse Jääaja keskuses koos komisjoniga 03.11.2021 kell 11.00

 

Konkurss korraldatakse vastavalt Tartu vallavara eeskirja järgi.

Vastu võetud 22.11.2018 nr 30 https://www.riigiteataja.ee/akt/429112018010

 

Lisainfo:

Kadri Leetsaar

hankespetsialist

Telefon: +372 5749 4799

E-post: kadri.leetsaar@tartuvald.ee