Registreerumine vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" on alanud!

„Imelised aastad" on tõenduspõhine 4-kuu (sept-dets 2023) pikkune vanemlusprogramm, kus arendatakse ja õpetatakse 2-8-aastaste laste vanematele vanemlikke oskuseid, mille läbi paraneb lapse ja vanematevaheline suhe. Programmi on võimalik viia ellu nii ennetusliku kui ka probleeme käsitleva meetmena vanematele, kelle lastel on avaldunud kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, sõnakuulmatus jne.

Koolitusel õpitakse:

 • kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
 • kuidas last julgustada ja tunnustada;

 • kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;

 • kuidas arendada last mängu abil;

 • kuidas lahendada konflikte;

 • kuidas tulla toime stressiga.

Programmi tulemusel paraneb lastel…

 • probleemide lahendamise, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus

 • eneseväljendusoskus

 • õpiedukus

… ja lapsevanematel

 • suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus

 • konfliktide lahendamise oskus

 • stressi ja probleemidega toimetuleku oskus.

Koolitus toimub väikeses grupis üks kord nädalas, IGAL NELJAPÄEVAL (16. korda järjest) Kõrveküla Põhikoolis.
Koolituse kestvus on 4 kuud ja kord nädalas 2-2,5 tundi.