Eeskirjad ja korrad

Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Lähte Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Kõrveküla Põhikooli põhimäärus

Tabivere Põhikooli põhimäärus

Tabivere Rahvamaja põhimäärus

Tabivere Lasteaia põhimäärus

Maarja-Magdaleena rahvamaja põhimäärus

Laeva Lasteaia põhimäärus

Laeva Kultuurimaja põhimäärus

Laeva Põhikooli Põhimäärus

Laeva Noortekeskuse põhimäärus

Lähte Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Kõrveküla Lasteaia põhimäärus

Lähte Lasteaed Kiisupere põhimäärus

Raadi Lasteaed Ripsik põhimäärus

Tartu valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus

Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord

J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus

Tabivere Noortekeskuse põhimäärus

Maarja-Magdaleena Noortekeskuse põhimäärus

Spordiklubide ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

Maarja-Magdaleena raamatukogu põhimäärus

Tabivere Raamatukogu põhimäärus

Elistvere Raamatukogu põhimäärus

Lähte Ühisraamatukogu põhimäärus

Piirissaare Raamatukogu põhimäärus

Tammistu Raamatukogu põhimäärus

Äksi Raamatukogu põhimäärus

Tabivere Huvikooli põhimäärus

Vedu Raamatukogu põhimäärus

Kõrveküla Raamatukogu põhimäärus

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord

Lähte Noortekeskuse põhimäärus

Tartu valla muusikakooli põhimäärus

Tartu valla spordikooli põhimäärus

Eraüldhariduskoolide toetamine 2019.aasta eelarvest

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse põhimäärus