Eeskirjad ja korrad

HARIDUS

Eralasteaiale toetuse eraldamise kord

Eraüldhariduskooli toetus

J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Kõrveküla Põhikooli põhimäärus

Kõrveküla Lasteaia põhimäärus

Laeva Lasteaia põhimäärus

Laeva Põhikooli Põhimäärus

Lähte Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Lähte Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Lähte Lasteaed Kiisupere põhimäärus

Raadi Lasteaed Ripsik põhimäärus

Tabivere Põhikooli põhimäärus

Tabivere Lasteaia põhimäärus

Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord

Tartu valla muusikakooli põhimäärus

 

KULTUUR

Elistvere Raamatukogu põhimäärus

Kõrveküla Raamatukogu põhimäärus

Laeva Kultuurimaja põhimäärus

Lähte Ühisraamatukogu põhimäärus

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

Maarja-Magdaleena raamatukogu põhimäärus

Maarja-Magdaleena rahvamaja põhimäärus

Piirissaare Raamatukogu põhimäärus

Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine

Tabivere Rahvamaja põhimäärus

Tartu valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Tabivere Raamatukogu põhimäärus

Tabivere Huvikooli põhimäärus

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Tammistu Raamatukogu-Külakeskuse põhimäärus

Vedu Raamatukogu põhimäärus

Äksi Raamatukogu põhimäärus