Eakate ühendused

Laeva Pensionäride Selts 

Kontakt: Sirje Lillemets; sirjelillemets@hot.ee; 5119603 

 

Seltsing „Lumeroos" 

Kontakt: Eve Tepaskent; evetepaskent@hot.ee; 53890626 

 

Seltsing „Antiikhõbe" 

Kontakt: Ellen Pogost; 5251040