Tabivere lasteaed Rõõmula on avatud!

Tabivere lasteaiahoone ehitustööd, mis algasid 2023 aasta kolmekuningapäeval, on lõppenud ning uue lasteaiahoone uksed avati reedel, 16.veebruaril.

Tegemist oli 2023 aasta suurima investeeringuobjektiga Tartu vallas. Rekonstrueerimise projekti koostas Eesti Ehitusprojekt OÜ arhitekt Keiu Albi, ehitas Tesron Ehitus OÜ, ehitusjärelevalvet teostas Hansaarendus OÜ. Lasteaia rekonstrueerimine läks maksma 4 013 054,65 eurot.  Köögiseadmed paigaldas Metos OÜ. Mööbli tarnisid ühiselt A&T Trading OÜ ja Kumer Saag OÜ. 

"Ülimalt hea meel on selle üle, et Tabivere aleviku haridustaristu on nüüd täielikult rekonstrueeritud. Uus on kolm ja pool aastat tagasi avatud kool ning täna avatud täielikult uuendatud lasteaed. Piirkonnas elavatele või siia elama asumist kaaluvatele noortele on see kindlasti väga oluliseks teadmiseks" kommenteeris uue lasteaiahoone avamist valla arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp. 

Tartu Vallavalitsus sai 513 tuhat eurot toetust "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise" meetmest Tabivere lasteaia hoone energiatõhususe parandamiseks. Projekti eesmärk oli läbi energiatõhususe suurendamise vähendada kulusid avalike hoonete ülalpidamisele.  

"Tartu vald on kuue aastaga ehitanud või rekonstrueerinud kuus lasteaeda. See on hullumeelne tempo, mida jätkame ka käesoleval aastal Raadi hariduskeskuse lasteaia ehituse alustamisega" lisas vallavanem Jarno Laur. 

5-rühmalisest lasteaiast on saanud nüüdseks 9-rühmaline lasteaed, kus lisaks 8 tavarühmale on loodud ruumid ka väikesearvulise tasandusrühma tarbeks. Hetkel on majas töös viis rühma, kuid see, mitme rühmaga uuel õppeaastal alustatakse sõltub sellest palju soovijaid sügisel järjekorras ootamas on.  

„Kui mina kaks ja pool aastat tagasi Tabivere lasteaeda tööle asusin, olid maja projekteerimistööd juba alanud. Mul on väga hea meel, et sattusin Tabiverre just sellel ajal. Projekteerimise käigus tekkis võimalus luua midagi täiesti uut ja omanäolist, kuid samas eesmärgiga säilitada maja 40 aastane ajalugu. Oleme lõpptulemusega rahul ja kindlasti meie töö veel jätkub, sest kogu uue loomine võtab veel aega. Ümberkorraldused ei piirdunud vaid majaga, lasteaed on saanud ka nime Rõõmula ning muutusid ka rühmade nimed. Võime uhkusega öelda, et oleme täiesti ainulaadse nimega lasteaed Eestis" täiendas Rõõmula direktor Kerli Murd.

"Tabivere lasteaia rekonstrueerimistööd pakkusid ehitajale omajagu katsumusi, kuna tegemist oli siiski ca 40 aastat vana hoonega. Vanake sai uue sisu ja kesta, tehnosüsteemid ja kõik, mida üks 21. sajandi kaasaegne hoone vajab. Uuendatud hoone võib uhkelt edasi kesta järgmised 50 aastat ning täita talle antud kohuseid. Tesron Ehitus OÜ meeskonnale jäid igati head mälestused Tartu vallale Tabivere lasteaia ehitustööde läbiviimisest ning soovime maja kasutajatele kõike head" kommenteeris Tesron Ehitus OÜ juhatuse liige Kaspar Viks.

Rekonstrueerimistööde osana sai uued ruumid ka Tabivere perearst Minija Pääslane, kes jaanuari keskel oma perearstipraksise uksed ka juba avas. 

Vaata uue lasteaiahoone videotuuri SIIT

Avamisest toimus ka LIVE ülekanne, mida saad järelvaadata SIIT

Tartu Postimehes ilmunud avamispeo info ja pildid leiad SIIT

Kaua oodatud Tabivere Lasteaed Rõõmula maja on lõpuks valmis!

Selle õppeaasta alguses sai Tabivere Lasteaed Rõõmula pere olla õnnelik, sest valmis lasteaiahoone rekonstrueerimise esimene etapp. Üks kahest lasteaiatiivast sai alustada seal õppetööd. Nüüd on lõpuks valmis saanud kogu hoone ja lasteaiapere saab nautida uutmoodi elu valminud majas. „Lasteaia rekonstrueerimine läks maksma 4 380 000 eurot, millest 513 000 eurot saadi toetusena „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise" programmist," kommenteeris Tartu valla arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.
 
Rekonstrueerimise käigus muutus Tabivere lasteaed 9-rühmaliseks. Lisaks majale sai uueks ka kogu lasteaia õueala ja lisandus parkimiskohti. Jalakäijatele lisandus lõik kergliiklusteed ümber lasteaia territooriumi ja nüüd ei pea inimesed enam läbi õueala käima. Lasteaiahoonesse jääb tegutsema ka Tabivere perearst Minija Pääslane, kelle ruumid tööde osana samuti rekonstrueeriti. Ehitustööd kestsid natuke vähem kui aasta. Algust tehti 2023. a veebruaris. Ehitustöid teostas Tesron Ehitus.
 
„Rõõmula ehitus ongi nüüd läbi ja me ise oleme lõpptulemusega väga rahul. Lapsed ei tunne oma lasteaeda enam ära, nad ei saa kohati aru, et tegemist on tegelikult meie vana lasteaiaga. See aasta on meil läinud väga kiiresti, on olnud põnev aeg ja mis seal salata, kuidagi tühi tunne on nüüd, kui ehitus läbi. Eks majale sisu loomine võtab kõik veel aega, kuna muutusid ka rühmade nimed. Ootame rõõmuga enda juurde lapsi, kuna 5-rühmalisest lasteaiast on saanud nüüdseks 9-rühmaline lasteaed. See mitme rühmaga uuel õppeaastal alustame sõltub sellest, kui palju lapsi meie juurde tulemas on." sõnas Rõõmula direktor Kerli Murd.

Tabivere lasteaia ehitus edeneb jätkuvalt jõudsalt!

17.11.23
"Kõigile nähtavalt on välialad juba peaaegu valmis saanud ja lapsed saavad ka osa mängualadest juba kasutada. Ka hoones sees on tööd graafikus" sõnas arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.
Tabivere aleviku inimeste jaoks on avatud ka uus kergliiklustee lõik, mida mööda saab ümber lasteaia liikuda (Tabivere tuuliku poolses küljes).
Tegemist on 2023 aasta suurima investeeringuobjektiga Tartu vallas. Ehitustööd algasid hoones 6.jaanuaril 2023 ning lõppevad 31.detsembril käesoleval aastal.

 

 

Rõõmulas on kõik uus septembrikuus

18.10.23
Tabivere lasteaed Rõõmulas algasid ehitustööd selle aasta veebruari kuust. Kolmel suvekuul oli lasteaed ehituse tõttu täiesti suletud. Nüüd mitu kuud hiljem sai maja üks pool valmis ja lapsed said rõõmsalt uude lasteaeda naasta 4-ndast septembrist. Kuna lasteaial muutusid peale välimuse ja sisu ka rühmade nimed, korraldati 3-ndal septembril lastele ja lastevanematele „Avatud rühmad", kus siis asjaosalised said tutvuda uute rühmaruumidega. Huvi värskelt rekonstrueeritud maja vastu oli väga suur ning uudistamas käis ka mitmeid külaelanikke. Kolmveerand majast on jätkuvalt ehituses ja valmib käesoleva aasta lõpuks. „Väga huvitav teekond on olnud ja teadagi, pole see veel läbi. Oleme juba praegu väga rahul oma uue lasteaiaga. Meil ei ole alati olnud kerge, kuid oleme hakkama saanud. Meil on lihtsalt nii võimas meeskond, kelle jaoks pole midagi ületamatut. Kindlasti väärivad esiletõstmist ka meie lapsevanemad, kes on olnud ülimõistvad, arvestavad ja toetavad. Veel mõned kuud ja valmis see saabki", ütles Rõõmula direktor Kerli Murd.

Tabivere lasteaia ehitus on jätkuvalt graafikus

28.07.23

Kõige esimesena, septembri alguses, laste kasutusse tulevas tiivas käivad siseviimistlustööd. Plaaditakse duširuume, paigaldatakse põrandakatteid ja ripplagesid, jne.

Vahepealses saaliga osas on teostatud põrandavalu, tehakse katuse ehitustöid ja laotakse vaheseinu. Suurenenud saal on juba täiesti aru saadav. Tuuleveski poolses tiivas lõppesid lammutustööd.

Sõlmitud on lepingud mööbli ja köögimööbli tarnijatega. Köögiseadmed paigaldab Metos OÜ Mööbli tarnivad ühiselt A&T Trading OÜ ja Kumer Saag OÜ.

Tabivere lasteaed on nüüd täielikult ehituses

3.07.23

Mai kuu lõpust sai ehitaja rekonstrueerimiseks kätte kogu Tabivere lasteaia hoone. Tiivas, kus veel siiamaani olid lapsed, algasid lammutustööd.

Pildil tagaplaanil olevas tiivas käib juba fassaadi soojustamine ja kohe algavad siseviimistlustööd.

Kõige varasemalt ehitaja kätte läinud tiiba saavad lapsed tagasi septembrikuus, hoone tervikuna valmib aasta lõpuks.

Ka perearst kolib majja tagasi aasta lõpus.

Tabivere lasteaia ehitus püsib graafikus

2.05.23

Rekonstrueerimises oleva hoone osas on teostatud peaaegu kõik lammutustööd ja rajatud välised kommunikatsioonid. Tööd käivad hoone soojustamise ja siseruumide ehitamisega.

Tabivere lasteaed tegutseb suvekuudel Lähte lasteaias "Kiisupere". Tagasi oma majja tullakse septembrikuu alguseks, mil valmib hoone esimesena rekonstrueerimisse läinud tiib.

Tabivere perearst Minija Pääslane kolib juuni algusest ajutiselt aadressile Tuuliku 8, Meie poe II korrusele ning tegutseb seal kuni aasta lõpuni.

Tabivere lasteaia lammutustööd käivad täie hooga

8.03.23

Tabivere lasteaia katlamaja poolses tiivas ja saali ning köögi osas käivad lammutustööd.

Tööd on graafikus ja peagi hakkavad pihta ka trassitööd ja ehitustegevused.

Tabivere lasteaed Rõõmula ehitus võib alata

6.01.23

Tänasel kolmekuningapäeval allkirjastasid ehituslepingu Tartu vald ja Tesron  Ehitus OÜ, millega võivad ehitustööd lasteaiahoones alata! 

„Tabiveres on lasteaia ehitust oodatud juba väga pikalt, oleme kogu lasteaiaperega selleks valmis. Kindlasti ei saa see meile kerge olema, kuna enamus lasteaiast läheb ehitusse ja me peame ühte tiiba ära mahtuma aga ma ei kahtle hetkekski, see on täiesti teostatav. Rõõmula lastele ja personalile tõotab tulla ääretult põnev aasta. Lastevanemalt palume mõistvat suhtumist selles natuke teistmoodi olukorras- lõpptulemus on seda väärt!" sõnas Tabivere lasteaed Rõõmula direktor Kerli Murd. 

Tartu Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp „Tegemist on 2023 aasta suurima investeeringuobjektiga Tartu vallas. Ehitustööd hoones lõppevad 31.detsembril käesoleval aastal. Ehituse kulgemisest info saamiseks soovitame külastada valla kodulehele avatavat blogi". 

Rekonstrueerimise projekti koostas Eesti Ehitusprojekt OÜ arhitekt Keiu Albi, ehitab Tesron Ehitus OÜ, ehitusjärelevalve Hansaarendus OÜ. Lasteaia rekonstrueerimine läheb maksma 4 013 054,65 eurot.  

Tartu Vallavalitsus sai 513 tuhat eurot toetust "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise" meetmest Tabivere lasteaia hoone energiatõhususe parandamiseks. Projekti eesmärk on läbi energiatõhususe suurendamise vähendada kulusid avalike hoonete ülalpidamisele. 

Rekonstrueerimistööde osana saab uued ruumid ka Tabivere perearst.  

Tartu Vallavalitsuse vastuvõtupunkt tegutseb lasteaia rekonstrueerimise ajal Tabivere rahvamajas. 

Fotol: (vasakult) vallavanem Jarno Laur, Tesron Ehitus OÜ esindaja Kaspar Viks, Tabivere lasteaed Rõõmula direktor Kerli Murd.

Tabivere lasteaed Rõõmula 3D mudel, Eesti Ehitusprojekt OÜ