Avalike ürituste korraldamine Tartu vallas

Tartu Vallavolikogu võttis 17.05.2023 vastu määruse nr 6 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded". Määrus kehtestab nõuded Tartu valla haldusterritooriumil toimuvate avalike ürituste osas. 

Avalike ürituste loa taotlusi ning teatiseid saab mugavalt esitada läbi Tartu  valla iseteeninduskeskkonna SPOKU

  • Sündmustele, mis on kõrgendatud turvariskiga ning mille eeldatav osalejate arv on üle 500. (taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne sündmust) tuleb esitada avaliku ürituse loa TAOTLUS

  • Väikeüritusele, mille eeldatav osalejate arv on alla 300 inimese (teatis  tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne sündmust) tuleb esitada avaliku ürituse TEATIS

Soovitame kõigil, kes korraldavad või plaanivad korraldada sündmuseid Tartu valla territooriumil, tutvuda „avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetega" SIIN

Lisainfo: 

Karita Tilk (kultuuritööspetsialist) 

53 407100