Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
majandusosakonna juhataja Kadi Kukk 53476179 Vastuvõtt etteregistreerimisega.
keskkonnaspetsialist Marjaliis Kivisaar 53094945 Jäätmemajandus, keskkonnalubade taotluste menetlemine, raielubade taotluste menetlemine, keskkonnajärelevalve, hulkuvate koerte ja kassidega seonduvad tegevused.
teede ja liikluskorralduse spetsialist Ats-Vidrik Tamm 53812462 Teede ja tänavate hooldus ja ehitamine, liiklusmärkide paigaldamine, kaevaeload ja teede sulgemise load. Puhkusel 20.05-24.05.2024
bussijuht Aivar Paide 5040271
kalmistuvaht Virve Saarma 53984470 Laeva kalmistu heakord, matmistega seotud toimingud.
majandusspetsialist Tiit Sangla 5057340 Valla hoonete ja maade korrashoid.