Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

Esimees: Tarmo Raudsepp

Liikmed: Endla Suvi, Ergo Nõmme, Jaana Puur, Kadi Kukk, Tõnis Tõnissoo.

Hajaasustuse programm 2019

21.08.19

2019.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil 2019 ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019

Hajaasustuse programmi kontaktisik Tartu vallas on Endla Suvi (asukoht Tabivere alevik, Tuuliku 11, Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkt) e-post: endla.suvi@tartuvald.ee; telef 525 4948 või 776 6941.

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru dokumendid on leitavad Tartu valla veebilehel: http://www.tartuvald.ee  ja Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel http://www.rtk.ee.

 

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).