Volikogu istung 24.05.2018

22.05.18

 

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. mail 2018 algusega 16:00 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu - J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus

            Ettekandjad: jurist Tõnu Vesi ja kooli direktor Ariana Rooba

Teemat arutanud: hariduskomisjon

2. Määruse eelnõu - Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas                                           

           Ettekandjad: vallasekretär Eve Kallas ja jurist Tõnu Vesi

Teemat arutanud: sotsiaalkomisjon

3. Määruse eelnõu - Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Tartu vallas

            Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

Teemat arutanud: arengukomisjon

4. Määruse eelnõu - Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri                                                               

            Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

Teemat arutanud: arengukomisjon

5. Otsuse eelnõu - Sümboolikakonkursi tulemuste kinnitamine

            Ettekandja: keskkonnaspetsialist Kadi Kukk

Teemat arutanud: arengu-, kultuuri- ja hariduskomisjon

6. Määruse eelnõu - Tartu valla sümboolika kinnitamine                                                                   

            Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

Teemat arutanud: arengu- ja hariduskomisjon                                             

7. Otsuse eelnõu - IKÕ seadmisega nõustumine

          Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

Teemat arutanud: arengukomisjon

8. Otsuse eelnõu - Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse  ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja Tartu Vallavolikogu 29.juuni 2015. a otsuse nr 29 kehtetuks tunnistamine

          Ettekandja: planeeringute spetsialist Egle Nõmmoja

Teemat arutanud: arengukomisjon

9. Otsuse eelnõu - Hanke korraldamiseks nõusoleku saamine

          Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

Teemat arutanud: arengukomisjon

10. Otsuse eelnõu - Piirissaare kaupluse rendiperioodi pikendamine

           Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

Teemat arutanud: arengukomisjon

11. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

Köögitegevuse käivitamine Jääaja Keskuses

 

 

Üllar Loks

Volikogu esimees

Toimetaja: ESTRIT AASMA