Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

 

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 

Tartu Vallavolikogu istung 28.03.2019 kell 16:00

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2019 algusega 16:00 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas.

PÄEVAKORRAS:

1. Tartu Vallavolikogu 17.09.2003 otsusega nr 70 kehtestatud Kõrveküla aleviku Aavere 2 maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

                                                                       Ettekandja: vallaarhitekt Egle Nõmmoja

2. Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aasta vallaeelarvest

                                                                       Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

                                                                       Kaasettekandja: finantsjuht Ulvi Viilvere

3. Tartu valla Muusikakooli põhimäärus

                                                                     Ettekandja: Ele Sonn       

                                                                     Kaasettekandja: jurist Tõnu Vesi

4. Projektis „Lähte pargi mänguväljak" osalemine

                                                                    Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ellermaa tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Lehtmetsa tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Madismäe tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Mihkli-Ado tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

9. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Mudamäe tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Siima tee)

                                                                    Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Kaupmehe)

                                                                     Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

12. Kinnisasjade osade vahetamine

                                                                     Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

13. Vallavara omandamine (Koidutähe)

                                                                     Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

14. Vallavara omandamine (Rähni)

                                                                     Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

15. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.