Vallavolikogu istungite otseülekanded ja salvestused

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi ehk VOLIS vahendusel on võimalik vaadata vallavolikogu istungite otseülekandeid ja eelnevate salvestusi. JUURDEPÄÄS VOLISESSE

VOLIS on tarkvaralahendus, mille eesmärk on

  • muuta KOV volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks läbi kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse
  • kaasata rohkem avalikust ja kohalikku elanikkonda volikogu ja valitsuse töösse

 

Volikogu istungite protokollid on kättesaadavad dokumendiregistrist.

 

Tartu Vallavolikogu istung 22.11.2018

Tartu Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. novembril 2018 algusega 17:30 Tartu vallamaja volikogu saalis Kõrvekülas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Tartu vallavara eeskiri

                                                            Ettekandja: vallasekretär Eve Kallas

2. Piirissaare Vallavolikogu 05.08.2001 otsus nr 92 kehtetuks tunnistamine

                                                            Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

3. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

                                                            Ettekandja: sotsiaalnõunik Jaana Puur

4. Tartu Vallavolikogu 18.11.2015 otsuse nr 91 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu maksmine" kehtetuks tunnistamine

                                                             Ettekandja: jurist Tõnu Vesi                                        

5. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

                                                             Ettekandja:sotsiaalnõunik Jaana Puur                                 

6.  Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus

                                                             Ettekandja: sotsiaalnõunik Jaana Puur                                                                                              Kaasettekandja: Birgit Lõhmus

7.  Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord                                                                                                     Ettekandja: abivallavanem Tarmo Raudsepp

8.  Tartu valla maamaksu määra kehtestamine 2019. aastaks

                                                             Ettekandja: maakorraldaja Tõnis Tõnissoo

9.  Laeva, Piirissaare, Tabivere ja Tartu vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

                                                             Ettekandja: jurist Tõnu Vesi

10.  Audiitori määramine

                                                             Ettekandja: finantsjuht Ulvi Viilvere

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine

                                                             Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

12.  Halduslepingu sõlmimine Tartu Valla Kommunaal OÜ-ga Tartu valla kohalike teede hoolduse korraldamise ülesande täitmise volitamiseks

                                                            Ettekandja: vallavanem Jarno Laur

13. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

Tartu maakonna arengustrateegia