Tartu vald müüb

Tartu vald müüb enampakkumise korras Tartu vallale kuuluva VW Passati riikliku registreerimismärgiga 810 TFU

SÕIDUKI PÕHIANDMED

Esmane registreerimine: 01.08.2002
Kategooria: sõiduauto
Kere nimetus: universaal
Kere värvus: must
Mootor: 1896 cm 3
Mootori võimsus: 74 kW
Kütus: Diislikütus
Käigukast: automaat
Veoskeem: esivedu
 
 

Enampakkumise tingimused:

  1. Sõiduki alghinnaks on 700 eurot.
  2. Osavõtutasu ja tagatisraha enampakkumisel ei nõuta.
  3. Ostjaga sõlmitakse müügileping ja ostuhind tuleb kanda Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele enne lepingu sõlmimist.
  4. Leping sõlmitakse 30. päeva jooksul peale võitja selgumist.
 Lisainfo saamiseks helistada telefonil 5198 5242
 
Osale enampakkumisel SIIN

 

Tartu Valla Kommunaal OÜ müüb

Müüa algatatud detailplaneering Tartu vald, Erala küla, Erala keskus 7.

Katastritunnus 79601:001:0162, sihtotstarve 100% elamumaa.

Enampakkumise tingimused:

Tagatisraha (käsiraha) 500  eurot

Enampakkumise   võitjaks   tunnistatakse   isik/firma,  kes  pakub  kõrgeimat   ostuhinda   ja  nõustub müügitingimustega. Tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.
*Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

Kinnistute eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Tartu Valla Kommunaal  OÜ  arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist

Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 30. päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui lepingut selle aja jooksul ei sõlmita loetakse enampakkumine luhtunuks.

  • Ostja on huvitatud detailplaneeringu kehtestamisest ning on seoses sellega nõus kandma detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud määras, milles vald ja ostja on kokku leppinud;
  • Ostja on nõus detailplaneeringu kohase tehnilise taristu ja sotsiaalse taristu väljaehitamisega ja väljaehitamise kulud jaotatakse proportsionaalselt huvitatud isikute vahel. Samuti on ostja nõus seadma hoidumisservituudi Valla kasuks enne detailplaneeringu kehtestamist;
  • Ostja on teadlik, et ehituslube ei väljastata enne, kui tehniline taristu ja sotsiaalne taristu on väljaehitatud;
  • Ostja on teadlik ja nõustub sellega, et detailplaneeringus sätestatakse lisatingimus, et ehituslubasid elamutele ei väljastata enne, kui teede ja tehnovõrkudega seonduvad kohustused pole täidetud;
  • Detailplaneeringu algatamine ja menetlemine on võimalik ainult juhul, kui ostja võtab endale kohustuse ehitada välja lepinguga määratud mahus tehnilise taristu ja sotsiaalne taristu viie aasta jooksul alates planeeringu kehtestamisest.


Oksjonil kujunev hind sisaldab käibemaksu.

Osale oksjonil SIIN

Tartu Valla Kommunaal OÜ müüb

Müüa kümnest kinnistust ja ühest teest koosnev arendus, mis asub Tartumaa, Kõrveküla alevik, Sinitihase tänav L1/Pöialpoisi tn. Kinnistute sihtotstarve on 100% elamumaa ja tee on 100% transpordimaa.  Arenduse realiseerimise tingimused on täpsemalt kirjas detailplaneeringus. Arenduse  ala kinnistute ostja peab arvestama, et tehingu tegemisel seatakse Tartu valla kasuks isiklik kasutus õigus  transpordimaa osas ja edasine transpordimaaga seonduv on kirjas kehtestatud detailplaneeringus.  Kehtestatud detailplaneering on kättesaadav Tartu Vallavalitsuse kodulehelt SIIT

79601:001:0400 Pöialpoisi tn 4, 1387 m2, elamumaa 100%

79601:001.0402 Pöialpoisi tn 2, 1425 m2, elamumaa 100%

79601:001:0403 Linnu tn 15, 1806 m2, elamumaa 100%

79601:001:0404 Pöialpoisi tn 6, 1627 m2, elamumaa 100%

79601:001:0405 Pöialpoisi tn 1, 1368 m2, elamumaa 100%

79601:001:0406 Pöialpoisi tänav/Sinitihase tänav L1, 4787 m2, transpordimaa 100%

79601:001:0407 Linnu tn 11, 1406 m2, elamumaa 100%

79601:001:0408 Linnu tn 13, 1388 m2, elamumaa 100%

79601:001: 0409 Pöialpoisi tn 3, 1398 m2, elamumaa 100%

79601:001:0806 Sinitihase tn 1, 1463 m2, elamumaa 100%

79601:001:0807 Sinitihase tn 3, 1549 m2, elamumaa 100%

Enampakkumise tingimused;

Tagatisraha (käsiraha) 1500 eurot
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik/firma, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega. Tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.
*Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

Kinnistute eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Tartu Valla Kommunaal  OÜ  arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist.

Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 30. päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui lepingut selle aja jooksul ei sõlmita loetakse enampakkumine luhtunuks.

Oksjonil kujunev hind sisaldab käibemaksu.

Osale oksjonil SIIN