Võimalusel tuleks puulehed kas maha jätta või vajadusel kohapeal purustada, aga mitte ära vedada – nii jõuavad vajalikud toitained tagasi pinnasesse. Kui siiski on vajadus puulehed kokku...

Mida teha puulehtedega?

Võimalusel tuleks puulehed kas maha jätta või vajadusel kohapeal purustada, aga mitte ära vedada – nii jõuavad vajalikud toitained tagasi pinnasesse. Kui siiski on vajadus puulehed kokku...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus...

Pilguheit 1-13.10 sündmustele Tartu vallas

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus...

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus Tartu...

Pilguheit 1-13.10 sündmustele Tartu vallas

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus Tartu...

Tartu Vallavalitsus lõpetas 10.10.2019 korraldusega nr 869 Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr...

Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 10.10.2019 korraldusega nr 869 Tila külas asuva Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 09.03.2005 korralduse nr...

Tartu vald soetab lihtmenetlusega hankemenetluse läbiviimise käigus Piirissaare saarevahile mootorsaani. Käesolevaga ootame pakkumisi mootorsaanile, mille tehnilised parameetrid leiate...

Tartu vald soetab mootorsaani

Tartu vald soetab lihtmenetlusega hankemenetluse läbiviimise käigus Piirissaare saarevahile mootorsaani. Käesolevaga ootame pakkumisi mootorsaanile, mille tehnilised parameetrid leiate...

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate...

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada kuni 01.11.2019

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate...

Tartu Vallavolikogu algatas 26.09.2019 otsusega nr 84 Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu...

Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavolikogu algatas 26.09.2019 otsusega nr 84 Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu...

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn...

Avatud menetlus Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Kõrve tn...

Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks...

Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamise avalik arutelu

Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks...

Tartu Vallavolikogu liige Sirje Simmo on esitanud  avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks alates 01.10.2019 kuni 31.12.2019. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 3...

Muudatused volikogu koosseisus

Tartu Vallavolikogu liige Sirje Simmo on esitanud  avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks alates 01.10.2019 kuni 31.12.2019. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 3...

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu...

Avatud menetlus Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Saadjärve külas asuva UÜ Raukas ja Ko ja Vaht kinnistute ning Maasingu kinnistu osalise detailplaneeringu...

Laeva Põhikool vajab alates 1.10.2019 eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Õpetamine VI-IX klassidele. Koormus 14 õppetundi nädalas. Hea kui tööpäevadeks sobivad teisipäev,...

Laeva Põhikool pakub tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajale

Laeva Põhikool vajab alates 1.10.2019 eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Õpetamine VI-IX klassidele. Koormus 14 õppetundi nädalas. Hea kui tööpäevadeks sobivad teisipäev,...

  Liin 351 Tartu-Tõrvandi-Uhti keskus-Kambja Lõpp-peatus KAMBJA (seni TARTU BUSSIJAAM). KAMBJA-TARTU BUSSIJAAM vahelisi...

Maaliinide sõiduplaanimuudatused alates 01.10.2019

  Liin 351 Tartu-Tõrvandi-Uhti keskus-Kambja Lõpp-peatus KAMBJA (seni TARTU BUSSIJAAM). KAMBJA-TARTU BUSSIJAAM vahelisi...

Juba viiendat korda viidi Tartu Ärinõuandla poolt läbi konkurss, mille eesmärk on anda üle kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus on enim mõjutanud Tartu maakonna...

Tartumaa edendajaks valiti Lingalaid OÜ

Juba viiendat korda viidi Tartu Ärinõuandla poolt läbi konkurss, mille eesmärk on anda üle kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus on enim mõjutanud Tartu maakonna...

Planeeringu algatamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks. Spordikompleksi laiendamine uute hoonete püstitamise ja/või olemasolevate hoonete laiendamise...

Tartu Vallavalitsus algatas 19.09.2019 korraldusega nr 786 Lähte alevikus asuva Õpetaja tn maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringu algatamise eesmärk on anda ehitusõigus olemasoleva Lähte spordikompleksi laiendamiseks. Spordikompleksi laiendamine uute hoonete püstitamise ja/või olemasolevate hoonete laiendamise...

Alates 01.01.2019 tuleb spordiklubide ja eraõiguslikel spordikoolidel Tartu vallalt toetuse saamiseks esitada elektroonilises vormis taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU . Toetuse...

TARTU VALD MAKSAB TOETUST ERAÕIGUSLIKELE SPORDIKOOLIDELE JA -KLUBIDELE

Alates 01.01.2019 tuleb spordiklubide ja eraõiguslikel spordikoolidel Tartu vallalt toetuse saamiseks esitada elektroonilises vormis taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU . Toetuse...

Tartu Vallavalitsus algatas 28.08.2015.a korraldusega nr 388 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu VI etapi. Tartu Vallavalitsuse 19.09.2019 korraldusega nr 785 muudeti planeeringuala piire ja...

Detailplaneeringuala piiri ja planeeringu nimetuse muutmisest

Tartu Vallavalitsus algatas 28.08.2015.a korraldusega nr 388 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu VI etapi. Tartu Vallavalitsuse 19.09.2019 korraldusega nr 785 muudeti planeeringuala piire ja...

Tartu vald korraldas mullu esmakordselt kaasava eelarve ideekonkursi, mis saab jätku ka sel aastal. Kui Sa tunned, et Sinu ettepanek  võiks meie kõigi elu paremaks muuta, siis esita oma...

Tartu valla kaasav eelarve 2020 ootab ettepanekuid

Tartu vald korraldas mullu esmakordselt kaasava eelarve ideekonkursi, mis saab jätku ka sel aastal. Kui Sa tunned, et Sinu ettepanek  võiks meie kõigi elu paremaks muuta, siis esita oma...

Tartu Vallavalitsus kuulutas 12. septembril välja hoonestusõiguse konkursi endisel Raadi lennuväljal asuva, valla omandis oleva Ermi tn 9//11//13 maaüksuse hoonestamiseks. Ehitusala jääb Eesti...

HOONESTUSÕIGUSE KONKURSS LASTEAIA, KOOLI JA ÜLDHOOLDEKODU RAJAMISEKS TARTU VALDA (ERMI TN 9/11/13, TILA KÜLA)

Tartu Vallavalitsus kuulutas 12. septembril välja hoonestusõiguse konkursi endisel Raadi lennuväljal asuva, valla omandis oleva Ermi tn 9//11//13 maaüksuse hoonestamiseks. Ehitusala jääb Eesti...

Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.08.2019 korraldusega nr 692 Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9...

Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.08.2019 korraldusega nr 692 Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9...

Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine Tartu Vallavolikogu lõpetas 22.08.2019 otsusega nr...

Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tila külas asuvate Ermi tn 7, Ermi tn 9 // 11 // 13, Väikepargi, Majoraadi pargi osaala kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine Tartu Vallavolikogu lõpetas 22.08.2019 otsusega nr...

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete...

Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Janne ja Heigo maaüksustest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete...

Vahi alevikus asuvate Janne ja Heigo maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Janne ja Heigo maaüksustest elamumaa kruntide moodustamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete...

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots on...

Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots on...

26.08.2019 võeti mõlemast Kõrveküla alevikus asuvast järvest veeproovid. Nii Kõrveküla paisjärvest (ujumiskoht Pärna tn ääres) kui ka Kõrveküla tehisjärvest (ujumiskoht Hariduse tn ääres)...

Kõrveküla järvedes võib jälle supelda!

26.08.2019 võeti mõlemast Kõrveküla alevikus asuvast järvest veeproovid. Nii Kõrveküla paisjärvest (ujumiskoht Pärna tn ääres) kui ka Kõrveküla tehisjärvest (ujumiskoht Hariduse tn ääres)...

Foto: Andreas Raukas Tartu vald avab uue lasteaia Neljapäeval, 29.augustil kell 16:00 tutvustatakse avalikkusele Tartu valla uut lasteaeda Ripsik. Ripsik on Tartu vallas,...

Tartu vald avab uue lasteaia

Foto: Andreas Raukas Tartu vald avab uue lasteaia Neljapäeval, 29.augustil kell 16:00 tutvustatakse avalikkusele Tartu valla uut lasteaeda Ripsik. Ripsik on Tartu vallas,...

Tartu Vallavolikogu kiitis oma 22.08.2019 istungil heaks Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030 ja suunas selle avalikule väljapanekule kuni 09.09.2019 Kõik ettepanekud on oodatud...

Tartu valla arengukava 2018-2030 avalik väljapanek

Tartu Vallavolikogu kiitis oma 22.08.2019 istungil heaks Tartu valla arengukava aastateks 2018-2030 ja suunas selle avalikule väljapanekule kuni 09.09.2019 Kõik ettepanekud on oodatud...

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringu täpsustamiseks pos 2 krundi...

Avatud menetlus Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringu täpsustamiseks pos 2 krundi...

GRK Infra AS teostab Tabivere raudteepeatuse jalgteetunnel ehitustööde teostamiseks ajutise tugiseina paigaldustöid ajavahemikul kolmapäevast 21.08.2019 kuni pühapäevani 25.08.2019. ...

Tabivere raudteepeatuse jalgteetunneli ehitustööd võivad tekitada müra

GRK Infra AS teostab Tabivere raudteepeatuse jalgteetunnel ehitustööde teostamiseks ajutise tugiseina paigaldustöid ajavahemikul kolmapäevast 21.08.2019 kuni pühapäevani 25.08.2019. ...

Tartu vald müüb enampakkumise korras Tartu vallale kuuluva VW Passati riikliku registreerimismärgiga 810 TFU SÕIDUKI PÕHIANDMED Esmane...

Tartu vald müüb

Tartu vald müüb enampakkumise korras Tartu vallale kuuluva VW Passati riikliku registreerimismärgiga 810 TFU SÕIDUKI PÕHIANDMED Esmane...

Kogukondliku turvalisuse 2019 toetusvoor avati 15.07.2019,  taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019.a. kell 16:30. Kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude eesmärk...

Kogukondliku turvalisuse 2019 toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2019 toetusvoor avati 15.07.2019,  taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019.a. kell 16:30. Kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude eesmärk...

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

Tartu Vallavalitsus algatas 1.08.2019 korraldusega nr 646 Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda...

Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 1.08.2019 korraldusega nr 646 Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda...

05. augustil algavad Tartu valla puhke- ja ujumiskohades veetaimestiku niitmised. Veekogud, kus niitmistööd toimuvad, on järgmised: • Kõrveküla paisjärv • Kõrveküla tehisjärv •...

Veetaimestiku niitmine supluskohtades

05. augustil algavad Tartu valla puhke- ja ujumiskohades veetaimestiku niitmised. Veekogud, kus niitmistööd toimuvad, on järgmised: • Kõrveküla paisjärv • Kõrveküla tehisjärv •...

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates tänasest, 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme...

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala ulatus on ca 6 ha. Loe...

Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

Tartu Vallavalitsus algatas 18.10.2017 korraldusega nr 514 Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala ulatus on ca 6 ha. Loe...

Alates 1. juulist 2019 saab Tartu Vallavalitsusele saata ainult e-arveid. E-arve on XML-formaadis arve, mida programmid oskavad omavahel vahetada ehk arve on...

1. JUULIST SAAB VALLAVALITSUSELE ESITADA AINULT E-ARVEID

Alates 1. juulist 2019 saab Tartu Vallavalitsusele saata ainult e-arveid. E-arve on XML-formaadis arve, mida programmid oskavad omavahel vahetada ehk arve on...

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Vastavalt planeerimisseaduse § 133 on planeeringufailid...

Tammistu mõisa maa-ala detailplaneering arvamuse avaldamiseks

Tartu Vallavalitsus algatas 14.02.2019 korraldusega nr 147 Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Vastavalt planeerimisseaduse § 133 on planeeringufailid...

Tartu Vallavalitsus algatas 11.07.2019 korraldusega nr 592 Tila külas asuva Pärna maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0389)  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda Pärna maaüksuse...

Tila külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 11.07.2019 korraldusega nr 592 Tila külas asuva Pärna maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0389)  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda Pärna maaüksuse...

Juba 19. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja aedade konkurssi Kodu Kauniks. Ka sel aastal ootab osalejaid palju väärikaid preemiaid ja auhindu! Toimetus...

Osale Kodu Kauniks 2019 konkursil!

Juba 19. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed silmapaistvate kodude ja aedade konkurssi Kodu Kauniks. Ka sel aastal ootab osalejaid palju väärikaid preemiaid ja auhindu! Toimetus...

Tartu Vallavalitsus lõpetas 11.07.2019 korraldusega nr 593 Vahi alevikus asuvate Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 11.07.2019 korraldusega nr 593 Vahi alevikus asuvate Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu...

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole bussiliinide muudatuste sooviga. Bussiliinide muudatused on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus. Tulenevalt bussiliinide...

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole bussiliinide muudatuste sooviga. Bussiliinide muudatused on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus. Tulenevalt bussiliinide...

Tartu Vallavolikogu lõpetas 27.06.2019 otsusega nr 64 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga...

Jõeääre maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 27.06.2019 otsusega nr 64 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga...

Tartu vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel. Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Ranitsatoetust on õigus...

Tartu vald maksab ranitsatoetust

Tartu vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel. Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Ranitsatoetust on õigus...

Tartu Vallavalitsus võttis 27.06.2019 korraldusega nr 558 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca...

Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 27.06.2019 korraldusega nr 558 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.06.2019 korraldusega nr 546 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala ulatus on ca 3,6 ha. ...

Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.06.2019 korraldusega nr 546 Kõrveküla alevikus asuva Vasula tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala ulatus on ca 3,6 ha. ...

1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes (sealhulgas Tartu Vallavalitsus), surma registreerida. ...

ALATES JUULIST EI REGISTREERITA VALLAVALITSUSES SURMASID

1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes (sealhulgas Tartu Vallavalitsus), surma registreerida. ...

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud...

Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud...