2018. aasta hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

Kinnitatud

Tartu Vallavalitsuse

                                                                                                          23. augusti 2018

korraldusega nr 642

2018. aasta hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

Toetuse saaja nimi       Projekti nimetus        Toetuse suurus eurodes
1. Avo Kukk  

Kärneri 1 kinnistule kanalisatsioonisüsteemide rajamine

1960
2. Kaarel Teppan    

Tamme kinnistu septiku ja imbväljaku projekt           

2291,40

3. Triin Lõhmus    Vainukese talu kanalisatsioonisüsteemide rajamine                            1827,09      
4. Kairi Mansberg  Erto vesi       851,92
5. Kalle Kanter   

Oja kinnistule septiku ja imbväljaku paigaldamine

2653,20
6. Maarja-Liisa Joosep 

Möldri kanalisatsioonisüsteemid/septiku ja imbväljaku rajamine

1452,80
7. Lembit Kruus  Metsatuka kanalisatsioonisüsteemid 2170,80
8. Jüri Rebane 

Tondi majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine

4361,70
9. Karmen Joala Pruuli talu puurkaevu rajamine  4920,40
10. Rait Koort     Oja talu kanalisatsioonisüsteem    2327,23
11. Kairi Mansberg   Erto Kanalisatsioon 2018,47
12. Malle Špakova  Kruusa veevarustussüsteem   1443,18
13. Malle Špakova  Kruusa kanalisatsioonisüsteem 2381,18
14. Heiki Vent  Turbavahikanalisatsiooni ehitus  2270,40
15. Helgi Mutso     Tirgi-Laisa kanalisatsioonisüsteem 2050,20
16. Elina Visk   Jõeääre veevarustussüsteemi rajamine  4586,82
17. Veiko Veiman 

Järveääre vee puhastamiseks vajalike seadmete projekt

1648,20
18. Aivar Vuks Mesilase kinnistu aastaringse juurdepääsutee rekonstrueerimine 3440,78
19. Raido Kauer     

Haava vk 12 veepuhastusseadme paigaldus

504,13
20. Triin Talbonen      Lilleoru talu kanalisatsioonisüsteemid 3687,14
21. Jaanus Robi     Traksi talu kanalisatsioon         1826,67
22. Eve Lõiv  

Eve talus puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

4664
23. Vadim Bogomolov    Väljaotsa puurkaevu rajamine  4666,67
24. Anita Priks

Tammesepa kinnistu salvkaevu renoveerimine

3192,55
25. Elle Mägimets  Rätsepa talu kanalisatsioonisüsteemid     2381,18
26. Talis Preiman 

Tagametsa väikekoht 9 kanalisatsioonisüsteemid

3240
27. Elina Visk  Jõeääre kanalisatsioonisüsteemi rajamine  1780,86
28. Aivar Mänd   Süda-Karusaare kanalisatsioonisüsteemid   2568,78
29. Diana Oja  

Kuusikuserva reovee ehk kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2532,60
30. Heiki Vent  Turbavahi puurkaevu rajamine   4229,60
31. Vadim Bogomolov   Väljaotsa kanalisatsioonisüsteemi rajamine    1833,33
32. Mare Mändsaar   Oja talu veesüsteemi rajamine      1736,64
33. Rein Pall   Põhja-Laane kinnistule juurdepääsutee loomine 6500