Tööpakkumised piirkonnas

Tartu vald otsib vallalehe toimetajat

 

Inimest, kes on loominguline, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, sealhulgas oskusega enda ja teistegi väärt mõtteid loetavalt edastada laiemale auditooriumile.

Inimest, kel oleks koostöövalmidus ja usaldusväärsus ning algatusvõime. Ja kes selle kõige juures suudab ka tähtajaks lehe kokku saada.

Toimetaja töö on valla kuukirja toimetamine ja väljaandmine, aga ka muu teavitustöö - meediale teadaannete koostamine, sotsiaalmeedia kanalite kasutamine.

Soovijatel palume saata oma ideed vallalehe, sotsiaalmeedia ja muu teavitustöö kohta koos elulookirjelduse ja palgasooviga Tartu Vallavalitsusele aadressile  tartuvv@tartuvv.ee või Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartu vald.

Hiljemalt 16. Juuli 2018.

 

 

 

 

Laeva Põhikool pakub tööd

Laeva Põhikool vajab alates 01.09.2018 kvalifikatsiooninõuetele vastavat

- eesti keele ja kirjanduse õpetajat VI-IX klassidele  – koormusega 12 ainetundi nädalas (töö liitklassides);

- arvutiõpetuse õpetajat -koormusega 4 ainetundi nädalas (töö liitklassides);

- füüsika-ja keemiaõpetajat 4 ainetundi nädalas(töö liitklassides);

- eripedagoogi, HEV õppe koordinaatorit -koormusega 0,5 ametikohta (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamine);

- huvijuhti 0,5 ametikohta

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 12. juuliks 2018.a e- posti aadressile  nadezda.niklus@laeva.edu.ee

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja 

 

Töökirjeldus:     1. Hooldus- ja sanitaarremondi tööde teostamine Vallavara objektidel

                          2. Vajaminevate materjalidega varustamine

                          3. Vajadusel töötamine riiklikel pühadel ja nädalavahetustel

 

Nõuded kandidaadile:  1. Keskharidus

                                     2. Kohuse- ja vastutustundlikkus

                                     3. Usaldusväärsus

                                     4. Pinge taluvus

                                     5. Autojuhilubade olemasolu

                                  

                                              

Kasuks tuleb:    1. Ehitusliku eriala kutse omamine

                          2. Elektripädevuse olemasolu

                          3. Eelnev töökogemus remonditöölisena

                          4. ATS ja valvesüsteemide tundmine

 

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursi osalemiseks CV Tabivere Vallavarale e-postiga: ivar@tabivere.ee hiljemalt 01.08.2018. Täiendava info saamiseks tel 5136 183.

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tabivere rahvamaja juhataja ametikohale

 

Töö kirjeldus

 • Tabivere rahvamaja tegevuse juhtimine 
 • ürituste organiseerimine
 • huvialategevuse korraldamine
 • projektide kirjutamine
 • rahvamaja töös vajalike dokumentide koostamine ja aruannete esitamine

 

Nõudmised kandidaadile

 • suur huvi valdkonna vastu 
 • töökogemus kultuuri alal
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
 • loomingulisus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine

Omalt poolt pakume

 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd
 • sõbralikku kollektiivi
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas

 

Kasuks tuleb

 

 • juhtimiskogemuse olemasolu
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus

 

Tööle asumise aeg 01.09.2018.

 

Avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri palume saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10.08.2018  e posti  aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Lisainfo: Jaana Puur 53076020