Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tartu valla jäätmeveopiirkonnas

Tartu Vallavalitsus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tartu valla piirkonnas korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete ja paberi ja pappi kogumiseks ja vedamiseks kuni 30.06.2022.

Ragn-Sells esitas Tartu Vallavalitusele teenustasude muutmise taotluse. Uued teenustasud kinnitati Tartu Vallavalitsuse 16.11.2018 korraldusega nr 951.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Tartu valla kodulehel.

Olmejäätmete teenus

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.05

0.53

0.64

0.1

1.07

1.28

0.08

0.86

1.03

0.14

1.50

1.80

0.24

2.57

3.08

0.37

3.96

4.75

0.6

6.41

7.70

0.66

7.06

8.47

0.8

8.55

10.26

1.1

11.76

14.11

1.5

16.04

19.24

2.5

26.73

32.07

4.5

48.11

57.73

     

Biojäätmete teenus

   

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.08

0.03

0.04

0.14

0.06

0.07

0.24

0.10

0.12

 

Paber ja kartong

   

Konteiner

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates 01.01.2019 € km-ga

0.24

0,01

0,01

0.37

0,01

0,01

0.6

0,01

0,01

0,8

0,01

0,01

1,5

0,01

0,01

2,5

0,01

0,01

 

 

Täpsem info:

Teenuste hinnakiri SIIN

Lisateenuste hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1.jaanuarist 2019 endise Tabivere valla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Tabivere valla piirkonna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016 – 30.09.2021.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018 otsusega nr 1.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Tartu valla kodulehel.

 

Tabel 1. Hinnakiri alates 01.01.2019 endise Tabivere valla piirkonnas

Mahuti suurus m3

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ta

Teenuse hind alates

01.01.2019 € km-ga

0,05

0,66

0,79

0,1

1,31

1,57

0,08

1,05

1,26

0,14

1,83

2,20

0,24

3,15

3,78

0,37

4,85

5,82

0,6

7,86

9,43

0,66

8,65

10,38

0,8

10,48

12,58

1,1

14,42

17,30

1,5

19,66

23,59

2,5

32,76

39,31

4,5

58,97

70,76

 

 

Täpsem info:

Teenuste hinnakiri SIIN

Lisateenuste hinnakiri SIIN

Konteinerite hinnad – müük ja rent SIIN

Korraldatud jäätmevedu

Tartu vallas toimub korraldatud jäätmevedu kolmes veopiirkonnas

  1. Endine Tartu vald – vedajaks AS Ragn-Sells.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, paberi ja kartongijäätmed ning biolagunevad jäätmed. Veoperiood 01.07.2017-30.06.2022.

Vanapaberit kogutakse alates 10 korteriga majadest ning biojäätmeid kogutakse alates 12 korteriga majadest ja toitlustamisega tegelevatest ühiskondlikest hoonetest.

Endise Tartu valla piirkonna hinnakiri SIIT

  1. Endine Tabivere vald – vedajaks AS Ragn-Sells.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Veoperiood: 01.10.2016-30.09.2021.

Täpsem info Tabivere piirkonna veo kohta SIIT

Tabivere piirkonna hinnakiri SIIT

  1. Endine Laeva vald – vedajaks AS Ragn-Sells.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Veoperiood: 20.10.2018-30.06.2022.

Täpsem info Laeva piirkonna veo kohta SIIT

Laeva piirkonna hinnakiri SIIT

 

AS Ragn-Sellsi kontaktid:

Lõuna regiooni klienditeenindusbüroo Sepa 26, Tartu

Avatud 8.00-17-00 E-R

Tel: 60 60 439

info@ragnsells.ee , tartu@ragnsells.com

www.ragnsells.ee ; www.ragnsells.ee/iseteenindus

 

Endises Piirissaare vallas korraldatud jäätmevedu ei toimu. Tartu Vallavalitsus teeb ettevalmistusi korraldatud jäätmeveo hanke korraldamiseks ka eelpoolmainitud piirkondades.