« Tagasi

Muudatustest rahvastikuregistris

 

01.01.2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Tartu vald) täpsusega elukoha aadressid kehtivuse. See tähendab, et pärast seda teie elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole. Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna enam ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla poolt pakutavaid teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms), samuti ei saa osaleda valimistel. Seetõttu on väga oluline, et vallakodanikud, kellel puudub rahvastikuregistris konkreetne aadress, enne uue aasta saabumist oma aadressandmed korrastaksid.

Kuidas toimida?

Palun esitage aegsasti vallavalitsusele praeguse elukoha andmed aadressi täpsusega, et ka järgmisel aastal oleks teil võimalik kasutada mitmesuguseid omavalitsuse ja/või riigi teenuseid. Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate vallavalitsusele elukohateate:

- riigiportaalis eesti.ee;

- digiallkirjastatuna e-posti teel;

- vallavalitsuses kohapeal;

- postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on teie isikuandmed.

 

Kui teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge vallavalitsuse poole, kes saab teid aidata.