« Tagasi

Võtame tööle sotsiaaltöötaja Piirissaarele

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse 0,6 koormusega sotsiaaltöötaja Piirissaare teeninduspunkti.


Sotsiaaltöötaja teenistusülesanneteks on:

  • kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;
  • vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

Nõuded kandidaadile:

  • Haridustase – kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel.
  • Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
  • Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine
  • Muud nõuded -  B kategooria juhtimisõigus

Nimetatud töökoha ülesanneteks on ka erinevate, vallavalitsuse jaoks vajalike abitööde tegemine Piirisaarel asuvates vallavalitsuse ametiruumides, kogukonnaköögi korrashoid jm.

Lisainfot saab e-posti aadressilt anne-mai.ott@tartuvald.ee või tel 5196 7738

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.02.2020.