Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

4.06.19
Tartu Vallavalitsus kiitis 12.04.2019 heaks Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalitsaisooni arendamise kava 2019-2031 vastavalt lisale ja suunas selle avalikule väljapanekule ajavahemikul 12.04.2019 – 25.04.2019.
 
Tutvu ühisveevärgi ja -kanalitsaisooni arendamise kavaga SIIN
 
Lisadega saad tutvuda: