Tartu Vallavalitsuse struktuur

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti - või töökohaks ja koormus

Teenistuskoha tähtaegsus

Ametikoht             Töökoht

 1. Kantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

 

1

tähtajatu

 

referent (vallasekretäri abi)

1

 

tähtajatu

 

volikogu referent

1

 

tähtajatu

 

sekretär-registripidaja

1

 

tähtajatu

 

sekretär-registripidaja

1

 

tähtajatu

 

IT spetsialist

 

1

tähtajatu

 

menetleja

1

 

tähtajatu

 

saarevaht

 

1

tähtajatu

 

Kohti kokku

6

3

 

 2. Finantsosakond

 

 

 

 

 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

5

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

1

 

 

Kohti kokku

 1

7

 

 3. Sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

 

 

sotsiaalnõunik

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

2

 

tähtajatu

 

kultuuritööspetsialist

1

 

tähtajatu

  koduhooldustöötaja

 

1

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö- ja lastekaitse spetsialist

1

 

tähtajatu

 

sotsiaalhooldustöötaja

 

1

tähtajatu

 

 Kohti kokku

7

1

 

4. Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond

vallaarhitekt

1

 

tähtajatu

 

planeeringute spetsialist

2

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

2

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

maakorraldaja

2

 

tähtajatu

 

aadressandmete korrastamise spetsialist

 

0,2

 

kuni 30.06.2018

 

Kohti kokku

 9

0,2

 

5. Majandusosakond

 

 

 

 

 

abivallavanem

1

 

tähtajatu

 

hankespetsialist

 

1

tähtajatu

 

arendusspetsialist

 

1

tähtajatu

 

kalmistuvaht

 

1,2

tähtajatu

 

kalmistuvaht

 

1

 

 

bussijuht

 

1

tähtajatu

 

koristaja

 

1,4

tähtajatu

 

majandusspetsialist

 

1

tähtajatu

 

üldkoristaja-abitööline

 

1

tähtajatu

 

remonditööline

 

0,5

tähtajatu

 

spordijuht

 

1

tähtajatu

 

sporditöö spetsialist

 

0,4

tähtajatu

 

 Kohti kokku

1

10,5

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

24

21,7

 

Teenistuskohtade koormus kokku

45,7