« Tagasi

Vallavalitsuse 5.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik sademeveetor
 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Konradi maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevik Promenaadi kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikkus, Käänu tn 8 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik drenaažitorustik
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik sadeveetoru
 • Ehitusloa väljastamine Pärna L1 Kõrveküla alevik jalgtee mahasõidud
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Mõisatalli tn 12a üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Pihlaka L1 Kõrveküla alevikk veetorustikule
 • Kasutusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Vana-Kubja tn 6 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külas, Virsiku üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külla, Taaramäe tn 3 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Vesneri külla, Tulbi üksikelamule
 • Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja KSH algatamata jätmine
 • Riigihanke „Lähte jäähalli projekteerimine ja ehitamine" kordushanke korraldamine

PROTOKOLL