« Tagasi

Vallavalitsuse 25.augusti istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kobratu külas asuva Paabo katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Raadi alevis asuva Rehevärava tn 2 katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Soitsjärve külas asuva aadressiobjekti katastritunnusega 79402:001:0660 lähiaadressiks Kalamehe.
 • Määrati Tartu vallas Toolamaa külas asuva aadressiobjekti katastritunnusega 79402:001:0020 lähiaadressiks Roosimäe.
 • Nõustuti Laeva külas asuva Mäetaga ja Jaagu katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermiristi maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1311, registriosa tunnus: 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 1;
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme alajaam maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1308, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 2;
 3. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1314, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 3;
 4. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme tee maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1566, kinnistu registriosa nr. 3965904) elektrikaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 4.
 • Seati Enefit Connect OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus järgmistele maaüksustele:
 1. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Ermiristi maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1311, registriosa tunnus: 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 1;
 2. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme alajaam maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1308, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 2;
 3. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Raadiraja maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1314, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 3;
 4. Tartu vallas Raadi alevis asuvale Erminurme tee maaüksusele (katastritunnus 79403:002:1566, kinnistu registriosa nr. 3965904) sidekaabli rajamiseks vastavalt asendiplaanile lisa 4.

 

 

 • Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Kaupmehe tänav L2//Keskuse tee L4//Mõisapiiri tänav L3 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1502, registriosa nr 4537104, sihtotstarve 100% transpordimaa) elektrimaakaabelliini ja jaotuskilbi rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Seati Enefit Connect OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Kaupmehe tänav L2//Keskuse tee L4//Mõisapiiri tänav L3 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1502, registriosa nr 4537104, sihtotstarve 100% transpordimaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 65 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1007, kinnistu registriosa nr 4098604, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile. 
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 67 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1557, kinnistu registriosa nr 4684504, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 73 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:1006, kinnistu registriosa nr 413704, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Seati Telia Eesti AS kasuks avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Raadi alevis asuvale Vahi tn 79 katastriüksusele (katastritunnus 79401:006:0012, kinnistu registriosa nr 2206204, sihtotstarve 100% elamumaa) side maakaabelliini rajamiseks vastavalt lisatud asendiplaanile.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Jõusa külla, Aia (kü tunnus 79402:002:0179) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Kopli-Peetri (kü tunnus 79403:002:0816) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 22132 raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate- või ülekandemast.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Toolamaa külla, Rehe (kü tunnus 79402:001:0190) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Tuuleveski tn 8 (kü tunnus 77301:001:0398) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Uigo (kü tunnus 79401:001:0360) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Muudeti hanke lepingu nr 12-3/108-1 maksumust tulenevalt asfalditööde kallinemisest, mida hinnapakkumise küsimise hetkel ei olnud teada summas 23 187,65 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Tunnistati lihthankemenetluse "Piirissaare veetrassi ehitamine II etapp" edukaks pakkuja EVIKO Infra OÜ (registrikood 14748133) ja Kaevetööd24 OÜ (registrikood 14488005) pakkumus maksumusega 31 104,36 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Muudeti hanke lepingu nr 12-3/33-1 maksumust Uniro Grupp OÜ-ga. Ehitustööde lepingu lõppmaksumus on  1 487 264,32 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Kehtestati Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli tasuliste teenuste hinnad.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Kuivainete ning konservide ja hoidiste ostmine Tartu valla haridusasutustele perioodil 01.09.2022-31.08.2024" (riigihanke viitenumber 253414) pakkuja ja:

 1. Otsustati sõlmida raamleping hanke osale 1 „Kuivained" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466).

 2. Tunnistati edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping osale 1 „Kuivained" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466) pakkumus ostukorvi maksumusega 43,57 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 3. Otsustati sõlmida raamleping hanke osale 2 „Hoidise, konservid, mahlad, maitseained jms." pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466).
 4. Tunnistati edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping osale 2 „Hoidise, konservid, mahlad, maitseained jms" pakkujaga Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466) pakkumus ostukorvi maksumusega 385,98 eurot, millele lisandub käibemaks seadusega sätestatud määras.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist:
 1. Helin Veetõusme`le raamatu trükkimiseks toetust 500 eurot.
 2. Piirissaare Vanausuliste Kogudusele kiriku ehitamiseks toetust 6000 eurot.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kase põik 3 maaüksusel (kü tunnus 79401:005:0248) laiendamise järgselt valminud ehitise (lasteaed – ehitisregistri kood 120541705) kasutusele võtmiseks.

PROTOKOLL