« Tagasi

Vallavalitsuse 22.detsembri istungi kokkuvõte

 • Sundvalduse seadmine Alt-Meose katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Haamri katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Kauboi katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Kuivati katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Sõstra katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Nigula katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Reino katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Siimu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Õlleoja katastriüksusele
 • Munitsipaalmaale sundvalduse seadmine Tila külas asuvale Kuusiku tee L1 ja Toomeoja tee katastriüksusele
 • Munitsipaalmaale sundvalduse seadmine Aovere külas Veski tee maaüksusele
 • Maa maksustamishinna määramine
 • Hanke „Puhtaleiva-Voldi kergliiklustee katastriüksuste mõõdistamine" korraldamine
 • Ehitusloa väljastamine Tila külla, Helmi maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Voldi külla, Järve maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Tila külla, Nurga-Kuusisoo maaüksusele laohoone püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Kõrveringi tn 18 maaüksusele üksikellamu püstitamiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Keskuse tee 5 ridaelamu kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Mõisajärve tn 13 üksikelamu kasutusele võtmiseks.
 • Kasutusloa väljastamine Aovere külla, Nurga tööstushoone kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Nigula külla, Puidumäe ümberehitamise järgselt valminud tööstushoone kasutusele võtmiseks.
 • Kasutusloa väljastamine Maarja-Magdaleena külas, Staadioni jõulinnaku kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Hõbepuu tänav, Leedripuu tänav, Kukerpuu tänav, Jasmiine tänav L2 ja Jasmiine tänav 3 katastriüksustele valminud elektri maakaabelliini kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Jasmiini tn 3 spordirajatise kasutusele võtmiseks
 • Osakasutusloa väljastamine Piiri külla, Männi tee, Vahe tee ja Piiri-Sadama tee külmaveetorustiku kasutusele võtmiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamiseks Möllatsi külla, Konradi maaüksusele üksikelamu ning hoonet teenindavate rajatiste projekteerimiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamiseks Lombi külla, Pärna maaüksusele üksikelamu ning hoonet teenindavate rajatiste projekteerimiseks
 • Avatud hankemenetluse „Tabivere lasteaia hoone rekonstrueerimine" (riigihanke viitenumber 255437) edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
 • Lisatööde tellimine sisetehingu töövõtulepingu alusel
 • Riigihanke nr 258548 „Tartu valla õpilasliinidel veoteenuse perioodil 01.01.2023-30.06.2023 osa 3 -Maarja õpilasliin (kordushange)" eduka pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Riigihanke nr 258169 „Tabivere lasteaia ja välialade ehituse omanikujärelevalve teenus" eduka pakkujaga lepingu sõlmimine
 • Kasutusloa väljastamine Aovere külla, Torinurga maaüksusel valminud LPG mahuti ja tankla kasutusele võtmiseks
 • Nõusoleku andmine hoidumisservituudi kustutamiseks

 

PROTOKOLL