Vallavalitsuse 10.novembri istungi kokkuvõte

 • Seati isiklik kasutusõigus Tabivere alevikus asuva Tabivere park katastriüksusele AS Emajõe Veevärk kasuks.
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Kraavikopli katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega Sojamaa külas asuva Sojamaa keskus 10a maaüksusel.
 • Nõustuti riigimaale hoonestusõiguse seadmisega ja teenindusmaa määramisega Sojamaa külas asuva Sojamaa keskus 10e maaüksusel.
 • Seati sundvaldus Nõlvakaare tn 1 katastriüksusele.
 • Seati sundvaldus Nõlvakaare tn 3 katastriüksusele.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele sademeveetorustiku ehitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Raadi alevisse, Erminurme tee maaüksusele veetorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tabivere alevikku, Valdi maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Äksi alevikku, Karjamõisa tee 5 maaüksusel tootmishoone kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevis, Kukepuu tänava kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikus, Sookase, Pöialpoisi tn 8, Linnu tänav, Pöialpoisi tänav // Sinitihase tänav L1 ja Linnupesa tänav veetorustiku kasutusele võtmiseks.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikus, Sookase, Pöialpoisi tn 8, Linnu tänav, Pöialpoisi tänav // Sinitihase tänav L1 ja Linnupesa tänav kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Raadi alevisse, Tartu-Vahi tee, Tartu-Vahi tee L7, Hõbepuu tänav ja Leedripuu tänav kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Raadi alevisse, Jasmiine tänav L2 ja Jasmiini tn 3 kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati Hea Hariduse Fondist projektide rahastamine.
 • Kehtestati Tartu Vallavalitsuse tasulise teenuse hinnad.
 • Avaldati arvamust maavara kaevandamise taotluse kohta.
 • Avaldati arvamust maavara kaevandamise keskkonnaloa TARM-073 muutmise (laiendamise) taotluse kohta.
 • Otsustati korraldada hange sisetehingu lepingu sõlmimiseks Kooli tn 12a kergliiklustee ehitamiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks.
 • Sõlmiti sisetehingu leping– Tartu valla teede lumetõrjele 01.11.2022 – 31.03.2023.
 • Otsustati hanke „Kõrveküla aleviku soojamajanduse arengukava 2023-2032 koostamine" korraldamine.
 • Otsustati ideekonkursi „Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus" (viitenumber 250871) žürii kokkukutsumine.
 • Kinnitati toitlustamise maksumus Tartu valla lasteaedades.

PROTOKOLL