Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 1.08.2019 korraldusega nr 646 Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1517) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Nõmmiku elamupiirkonna laiendamist Emajõe suunas ja uuele arendusalale täiendava juurdepääsutee planeerimist. Planeerimise käigus kaalutakse arendusalale erinevat tüüpi elamute planeerimist (üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud) ja määratakse ehitusõigused nii elamute kui abihoonete püstitamiseks. Planeering peab sisaldama ka läbimõeldud avaliku ruumi lahendust (kogu alast ca 10% kavandada üldkasutatavaks maaks). Uutest funktsioonidest lähtuvalt on vajalik lahendada planeeringuga ala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine. Oluliseks eesmärgiks on täiendava juurdepääsu ühenduse  kavandamine Metsajõe tänavaga (pääs 39 Tartu-Jõgeva-Aravete teele).

Planeeringuala hõlmab lisaks Kraavikopli maaüksusele ka Koplimetsa maaüksust juurdepääsutee planeerimise eesmärgil.

Planeeringuala pindala on ca 12 ha. Planeeringuala asetus Koplimetsa maaüksuse osas võib planeerimise käigus muutuda seoses juurdepääsutee asukoha täpsustamisega. 

 

Täpsem info SIIT