« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25.jaanuaril Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2023 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:                                                 

1. Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

2. Tartu valla 2023. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine

3. Sõltuva üksuse kohustuste tagamine

4. Projektis "Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine" osalemine

5. Projektis "Lähte tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ehitamine" osalemine

6. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Raudteeäärse tee katastriüksus)

7. Halduslepingu sõlmimine Maarja-Magdaleena kalmistu haldamiseks

8. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (korterid Maarja-Magdaleena külas)

9. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

10. Tabivere Vallavolikogu 14.12.2007 otsuse nr 48 kehtetuks tunnistamine

11. Vaideotsus

12. Audiitori määramine

13. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine

14. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

 

Istungi ülekannet on võimalik jälgida Tartu valla Youtube kanalil SIIT