« Tagasi

Tartu Vallavolikogu istung toimub 19.aprillil

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. mail 2023 algusega 16:00 Jääaja Keskuses.

PÄEVAKORD:

1. Keeldumine Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise taotlemisest

2. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 

3. Tartu Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 14 „Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas" muutmine 

4. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks

5. Vallavara omandamine Maramaa-Lähte kergtee L12

6. Vallavara omandamine Maramaa-Lähte kergtee L40

7. Valla arengukava 2022-2030 ülevaatamise ning arengukava uue redaktsiooni koostamise arutelu

8. Informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused. Vaba arutelu.

Istungi ülekannet on võimalik jälgida volikogu youtube kanalil SIIN