Tartu Vallavalitsus võtab tööle keskkonnaspetsialisti

Tartu Vallavalitsus võtab tööle keskkonnaspetsialisti, kelle põhiliseks teenistusülesandeks on keskkonnaalase töö korraldamine Tartu vallas.

Peamised tööülesanded:

 • Jäätmemajandusega seonduvate küsimuste lahendamine;
 • keskkonnaalaste lubade taotluste menetlemine;
 • planeerimis- ja ehitustegevusega seonduv keskkonnaalane kooskõlastamine, sh eelhinnangute koostamine;
 • valdkondlike arengukavade koostamise korraldamine;
 • raielubade menetlemine;
 • valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine;
 • keskkonnaalase teavitustöö korraldamine.

 

Oled sobiv kanditaat, kui:

 • oled iseseisev ja Sul on keskkonnaalane kõrgharidus;
 • Sul on eelnev töökogemus antud valdkonnas;
 • omad B-kategooria juhiluba;
 • oskad kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme ning andmekogusid;
 • oled hea suhtleja ja suudad edukalt toimetada ka pingelises olukorras.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust;
 • motiveerivat töötasu;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 21.09.2022 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee märgusõnaga "Keskkonnaspetsialisti konkurss".

 

Lisainfo:

Majandusosakonna juhataja Kadi Kukk tel 5347 6179 e-post kadi.kukk@tartuvald.ee