Tartu vallas kehtestatud detailplaneeringutest

Tartu Vallavolikogu kehtestas 16.08.2018 otsusega nr 55 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu, otsusega nr 56  Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu ning otsusega nr 57 Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu.