Tartu Valla Spordikooli õppetasud alates 01.09.2020

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse, mille kohaselt kehtivad alates 01.09.2020 Tartu Valla Spordikoolis järgmised õppetasud:

1. kui perest õpib spordikoolis üks laps – 15 eurot kuus;
2. kui perest õpib spordikoolis kaks last – 25 eurot kuus;
3. kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last – 30 eurot kuus.
 
Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära spordikooli direktori arvamuse.