Tartu valla lumetõrjetööd 2020/2021 ja 2021/2022

Tartu Valla Kommunaal OÜ hangib Tartu valla kõrvalteede lumetõrjetööd. Kõrvalteede all mõistetakse Tartu valla territooriumil olevaid teid, mis kuuluvad Tartu vallale ehk avalikud teed või erateed, millede osas on seatud maa kasutamise õigus Tartu valla kasuks või erateed, mis viivad Tartu valla elanike elukohtadesse. Hankes on Tartu valla territoorium jaotatud 16-ks lumetõrje piirkonnaks. Hanke osad ei ole piirkonnad 1, 2, 12 ja 16, sest nendes piirkondades teostab lumetõrjet Tellija ise. Samuti ei hõlma hange kergliiklusteede libeduse- ja lumetõrjet ning kõrvalteede libedusetõrjet. Need tööd teostab Tellija ise.

Täpsem info Riigihangete Registrist SIIT