« Tagasi

Tartu valla arengukava 2022-2030 avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus kiitis 18.08.2022 heaks Tartu valla arengukava 2022-2030 eelnõu koos eelarvestrateegiaga ja suunas selle avalikule väljapanekule, mis toimub valla kodulehel perioodil 22.08-05.09.2022

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava kohta arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 5.septembriks e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee.

Esitatud ettepanek peab olema põhjendatud, selgitatud, realistlik ning arengukava eesmärke arvestav.

Esitatud ettepanekute arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku koosoleku 7. septembril algusega kell 17.00 Tartu Vallavalitsuse Haava tn 6, Kõrveküla alevik.