« Tagasi

Tammistu küla keskuses olev vee- ja kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritakse

Maikuus jõudis Tartu Vallavalitsuseni informatsioon, et Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) on toetatud muuhulgas AS Emajõe Veevärk esitatud projekti Tammistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks. Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Tammistu küla keskuses olev vee- ja kanalisatsioonitorustik. Sellega paraneb oluliselt vee kvaliteet külas ning kanalisatsioonisüsteemi halvast olukorrast tulenev oht keskkonnale ja inimeste tervisele likvideeritakse. Tammistu elukeskkond saab puhtam ja turvalisem.

Projekt viiakse ellu 2023. aasta jooksul. Ehitustööd toovad piirkonda kindlasti kaasa teatud ebamugavusi ehitustegevusega kaasneva müra ja tolmu, lahtiste kaevandite ja kinniste juurdepääsuteede näol. Loodame, et projekti tulemusena saavutatav veeteenuse kõrge kvaliteet kaalub üles need ajutised ebamugavused.

Foto: Vaade Tammistu külale droonilt juuni 2023, Tartu Vallavalitsus