Omaloominguvõistlus "Terves kehas terve vaim"

 

Hea Tartu valla kirjandus- ja kunstihuviline põhikooliõpilane!

Sul on võimalus end proovile panna, osaledes omaloominguvõistlusel  "Terves kehas terve vaim"

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool kuulutab välja keeleteadlase J. V. Veski mälestusele pühendatud õpilaste omaloominguvõistluse "Terves kehas terve vaim".

Korraldajate eesmärk on suunata õpilasi tähelepanu pöörama oma tervisele (nii vaimsele kui füüsilisele).

Osalema ootame valla koolide 1.-9. klassi õpilasi.

Võistlustöödeks sobivad jutud, luuletused ning kunstitööd.

Pealkirja sõnastab autor ise, see peab sobima üldteemaga.

Kirjutada võib spordist, vaimsest tervisest, karantiiniajast ja distantsõppest ning traditsiooniliselt läbivaks teemaks ka aasta lind ja loom.

Kunstitöödes võib erinevaid tehnikaid kasutada ja kujutada kõike, mis teema alla mahub.

Tööde vorm: Kirjatööd tuleb esitada elektroonilisel kujul (Times New Roman, formaadis A4, kirja suurus 12, reavahe 1,5). Kunstitööd võivad olla A3 või A4 formaadis.

Töö varustada varjunimega, lisades eraldi autori andmed (nimi, kool, klass, juhendaja).

Võisteldakse kolmes vanuserühmas: I-III klass, IV-VI klass, VII-IX klass.

Igas rühmas (nii kirja-, luule- kui ka kunstitööd) selgitatakse välja kolm auhinnalist kohta.

Võistlustööd saata meilitsi aadressil: kool@maarja.edu.ee või tuua 26. veebruariks 2021. a J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli.

Võitjate väljakuulutamine toimub 15. märtsil 2021 kooli kodulehel jvmaarja.edu.ee

 

Lisainfo:

Liisi-Triin Siimenson

Maarja-Magdaleena Põhikooli sekretär

e-mail: kool@maarja.edu.ee