« Tagasi

Muutub jäätmete üleandmise kord Tartu linna jäätmejaamades

2023. aasta jaanuari teisest nädalast hakatakse Tartu linna jäätmejaamades küsima jäätmete toojalt ID-kaarti, et tuvastada inimese elukoht. Tartu valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades (Jaama 72c ja Selli 19) oma taaskasutatavad jäätmed tasuta üle anda, kuid peavad selleks esitama ID-kaardi. Teenindaja kontrollib rahvastikuregistri andmebaasist, kas jäätmete tooja on Tartu valla elanik ning alles seejärel saab inimene oma jäätmed maha laadida. Juhul, kui valla elanik tellib jäätmete äraveo mõnelt ettevõttelt, peab ta samuti arvestama jäätmejaama kohalemineku ja oma isiku tõendamisega.

Uue korra sisseviimine tulenes asjaolust, et seni eeldati, et jäätmete tooja elab Tartu linnas või koostöövallas ning kõigilt võeti jäätmed tasuta vastu. Nii maksid Tartu linna ja koostöövaldade maksumaksjad kinni ka teiste omavalitsuste elanike jäätmete käitlemise.

Tartu valla elanikelt võetakse Tartu linna jäätmejaamades tasuta vastu kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed, elektroonikaromud, taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast), pakendijäätmed, töötlemata puit, plastijäätmed ja autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta kuus). Tasu eest saab jäätmejaamades üle anda aia- ja haljastusjäätmed, ehitusjäätmed, suurjäätmeid (mööbel), tekstiilijäätmeid, markeerimata plastijäätmeid, eterniidijäätmeid, segaolmejäätmeid ja mittekompleksseid külmikuid. Kaalumisnõue puudutab üksnes tasu eest ära antavaid jäätmeid. Hinnakirjaga saab tutvuda Tartu linna kodulehel ja jäätmejaamade haldaja kodulehel.