« Tagasi

Lähtel valmis jääväljak

Tartu vald rajas Lähtele, spordihoone kõrvale jääväljaku, mis soodsate ilmastikutingimuste korral annab kõigile hoki- ja uisusõpradele veelgi parema võimaluse talispordiga tegelemiseks. 

„Lähtel on talialade, ka uisutamise traditsioon pikk. Paraku ei lubanud pisike väljak ja poortede puudumine täit rõõmu tunda uisutamisest või hokist. Küll aga on nii kooli kui ka spordikooli õpilaste seas uisu- ja hokisõpru, kes uut väljakut väga ootasid. Nii saavad tulevikus kooli kehalise kasvatuse tunde läbi viia hoopis täismõõtmetes hokiväljakul uisutades. Jääväljaku rajamisega lõi vald oluliselt paremad võimalused uisutamise ja hokiga tegelemiseks Lähtel," seletab valla otsust jääväljak ehitada vallavanem Jarno Laur. 

„Ehitati betoonalusega, valgustatud ja statsionaarsete poortedega väljak. Samuti tehti kõik ettevalmistused, et väljakule oleks võimalik tulevikus teha ka kunstjääd. Platsi sisse paigaldati külmutustorustikud, rajati ühendustorustikud ja kõik muu vajalik. Kuna külmutusseadmeid talveks veel väljakule ei tule, siis jääme ootama ilusat ja külma talve" kommenteeris arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.

„Väljaku ehitus sellisesse spordikompleksi nagu seda on Lähte, on asukoha valiku poolest vallas kindlasti parim. Spordikoolis olevad võimalused loovad suurepärased eeldused tuleviku uisu- või hokilaagrite korraldamiseks. Koostöö naaberomavalitsuste ning teiste hoki- ja uisukoolide eestvedajatega on juba olemas ning huvi väljaku kasutamise osas on suur. Loodetavasti on see ka abiks väljaku lõplikul valmimisel jäähalliks," vaatab tulevikku Tartu valla spordikooli direktor Agu Laas. 

Jääväljaku rajamiseks sai Tartu vald 2019.  aastal Tartumaa Arendusseltsi suurprojekti meetmetest toetust 200 000 eurot.  

Ehitustööde maksumus oli kokku 598 230 eurot, töid teostas  AS TREV-2 Grupp. 

Väljaku pidulik avamine toimub neljapäeval, 25.augustil kell 16.30