Laeva Põhikool pakub tööd

Laeva Põhikool, mis ühendab sügisest nii lasteaia kui põhikooli, ootab oma väikesesse ja sõbralikku perre 2022/23 õppeaastast:

Õppejuhti (koormus 0,3 ametikohta), kelle tööülesanded on lasteaia ja kooli õppetegevuse korraldamine.

Logopeedi (koormus 1,0 ametikohta), kelle tööülesanded on seotud laste keelelise arengu toetamisega.

Infojuht/ haridustehnoloogi (koormus 0,5 ametikohta), kelle tööülesanded on tagada süsteemne liikumine õpetajate ja õpilaste digipädevuse arendamisele ning hoolitseda kooli arvutipargi tehnilise korrasoleku eest.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on kvalifikatsioonile vastavad tunnistused, motivatsioonikiri ja CV.

Majandusinimest (koormus 1,0 ametikohta),

kelle tööülesanded on kooli väikebussiga sõitmine ja bussi korrasoleku eest vastutamine ning bussikasutuse reguleerimine; remonditööde planeerimine ja teostamine; heakorratööde tegemine koolimaja ja lasteaia ümbruses.

Majandusinimese kohale kandideerides on vajalik motivatsioonikiri ja B-kategooria juhiloa olemasolu.

On oluline, et kandideerival inimesel oleks lahtised käed ja mõtlev pea!

Kandideerimisdokumente ootame kuni 1.07.2022 aadressil laeva@laeva.edu.ee

Huvi korral võtke kindlasti ühendust!

Tiina Luige

Telefon 5227263

laeva@laeva.edu.ee