« Tagasi

Laeva küla vett tarbida keedetult!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 22.05.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Tartu vallas Laeva küla ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele mikrobioloogia osas. AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseameti Lõuna regionaalosakonda Laeva küla joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses teostame Laeva joogiveepuhasti ja torustike läbipesu ning desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Laeva küla ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU!

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo SIIT