« Tagasi

Laeva küla veekvaliteet vastab nõuetele

Terviseamet kinnitas, et Tartu valla Laeva küla joogivesi vastab Sotsiaalministri 18.03.2023 määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" vastavalt analüüsi tulemustele, mis on võetud Laeva küla veevärgi joogiveest AS Emajõe Veevärgi poolt 25.05.2023 ning Terviseameti poolt 24.05.2023 . 

Lisainfo: https://www.evv.ee/