« Tagasi

Kaua oodatud Tabivere lasteaia rekonstrueerimistööd saavad alguse

Tartu Vallavalitsus kuulutas selle aasta kevadel välja riigihanke Tabivere lasteaia hoone täielikuks rekonstrueerimiseks, mille eesmärk on parandada hoone energiatõhusust ning luua lasteaiale ja perearstile kaasaegse kvaliteediga ruumid.  Siiani lasteaia ja perearsti praksise kasutuses olnud hoone on algselt rajatud 12-rühmalisele lasteaiale, kuid on aja jooksul olnud osaliselt kasutuses ka hooldekodu, päevakeskuse  ja vallavalitsuse ametiruumidena.  Tabivere lasteaia uude hoonesse mahub 8 lasteaiarühma ning perearst. Lisaks hoonele on projektiga lahendatud õueala koos haljastusega ning parkla Tuuliku tn poolses otsas.

Tartu Vallavalitsus sai 513 tuhat eurot toetust "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise" meetmest Tabivere lasteaia hoone energiatõhususe parandamiseks. Projekti eesmärk on läbi energiatõhususe suurendamise vähendada kulusid avalike hoonete ülalpidamisele.

„Kui kevadel välja kuulutatud hankele tuli vaid kolm hinnapakkumist, mis kõik olid valla jaoks liiga kõrged, siis selle aasta sügisel läbi viidud hankel esitati kaheksa hinnapakkumist ja maksumused olid soodsamad. Teisel hankel muutsime ka rekonstrueerimise põhimõtteid ja tööd teostatakse hoone tiibade kaupa. Tänu sellele saab lasteaed kogu aja tegutseda oma majas. Ehitus toob kaasa mõningat ebamugavust, kuid teiseks võimaluseks oli kasutada erinevaid asenduspindasid valla  muudes asulates, mis olnuks lastele ja lapsevanematele kindlasti veelgi keerulisem." kommenteeris arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.

Rekonstrueerimise projekti koostas Eesti Ehitusprojekt OÜ, ehitab Tesron Ehitus OÜ. Lasteaia rekonstrueerimine läheb maksma 4 013 054,65 eurot.

Tartu Vallavalitsuse vastuvõtupunkt tegutseb lasteaia rekonstrueerimise ajal Tabivere rahvamajas.