Tartu vald võtab tööle noorsootöötaja

Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja Laeva noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga).
 
Tööülesanded: 
  • Laeva noortekeskuse juhatamine; 
  • noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid; 
  • noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine; 
  • noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine; 
  • noorteinfo edastamine;  
  • koostöö arendamine noorteorganisatsioonidega. 
 
Sobid meile tööle, kui Sulle meeldib koos noortega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks noortele. Vajalik on ka B-kategooria juhiluba. 
 
Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks ning vajadusel ka nädalavahetustel  (laagrid, väljasõidud) toimuvaks tööks.  
 
Isikuomadustest eeldame ausust ja avatust, head suhtlemis- ja väljendusoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, kõrget pingetaluvust ning kohanemisvõimet. 
 
Kasuks tuleb aktiivsus, loomingulisus, võõrkeeleoskus, erialane kõrgharidus või noorsootöötaja kutse, varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus. 
 
 
Omalt poolt pakume palka, huvitavat ja mitmekülgset tööd, erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks, toetavat meeskonda. 
 
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: 
• kirjalik avaldus koos palgasooviga; 
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
• motivatsioonikiri. 
 
Dokumendid palume esitada 28. septembriks Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee või tavapostiga Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald  märgusõnaga "Laeva Noortekeskuse noorsootöötaja".