Nädalakiri 11.11-24.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Reedel, 22.novembril osales Tartu Vallavalitsuse GIS-spetsialist Tatjana Obuhova kohalike omavalitsuste GIS-seminaril „Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused". Seminari eesmärgiks oli jagada teavet targa omavalitsuse lahendustest ning saada praktiliste näidete kaudu rohkem teada sellest kuidas teised omavalitsused on toimetanud, kes sarnast tehnoloogiat oma töös aktiivselt kasutavad. Samuti oli see hea võimalus kohtuda kolleegidega erinevatest omavalitsustest, vahetada teadmisi ning teineteiselt õppida. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli väga toreda ja kasuliku üritusega.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

13.11 osalesid sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer Sotsiaalkindlustusameti infopäeval lähisuhtevägivalla teemal Nõo kultuurimajas. Päevakorras oli:

  • Lõuna PPA Tartu Piirkonnavanem Siim Linnard Politsei LSV statistikast, tööprotsessidest ja koostööst teiste spetsialistidega.
  • SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi peaspetsialist Evi Järvepera kriisitelefonist.
  • Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna Tartu peaspetsialist Heleri Olo ohvriabi statistikast, riiklikest teenustest ja rollist võrgustikus.
  • Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna abiprokurör Margit Pärn LSV juhtumite menetlemisest õiguskaitseasutustes ja kohtus
  • Lastemaja juhtivspetsialist Kai Hallik lastemaja statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Kai Part Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Pille Tsopp-Pagan MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Tartumaa Naiste Tugi- ja Teabekeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Helen Metsma Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja näiteid heast praktikast LSV juhtumitöös.

          

        

TURVALISUS

14.11 toimus Viimsi kinos Päästeameti ennetustöö ja hädaolukorraks valmisoleku osakonna aastalõpuseminar, millest võttis osa Tartu valla esindajana saarevaht Toomas Lindjärv. Päevakava kohaselt esinesid kaitseväe juhtaja, päästeameti peadirektor. Räägiti nii ohutusest üldiselt kui ka tuleohutusest ning toodi erinevaid näiteid Võru kriisolukorra põhjal.

Kaitseväe juhataja andis ülevaate võimalustest kriisiolukorras tegutsemiseks. Juttu oli ka väärtusmaterjalidest – mida inimesed väärtustavad, statistika, eesti inimeste väärtusmustrid ajas. Turvalisuse nõukogu ja omavalitsuse tööpõld turvalisuse loomisel olid samuti päevakava teemadeks. Lisaks sellele tuli juttu avaliku teenuse disainimisest, mis tähendab teenuse muutmist optimaalsemaks – pigem vähem kui rohkem. Meedia mõjust ja rollidest rääkis Märt Treier.

Tartu vald sai seminari lõpus tunnustuse, mille raames tunnustati valla kriisikomisjoni ning Tartu valda kodude tuleohutuks muutmise eest.

       

       

KANTSELEI

15. novembril kohtusid  Jääaja Keskuses vallavolikogu ja komisjonide liikmed, koolide esindajad ning vallavalitsuse ametnikud.  Kohtumise esmane eesmärk oli  HeiVäl Consulting OÜ poolt koostatud Tartu valla haridusteenuse nõudluse uuringu tutvustus ja rühmatöö tegemine. 

Tutvustuse käigus andsid HeiVäl Consulting OÜ konsultandid ülevaateTartu valla haridusteenuse nõudlusest piirkonniti. Ülevaade hõlmas 10. aastat. Uuringust selgus Tartu valla jaoks palju vajalikku. Nimelt on osades piirkondades probleem koolikohtade puudusega ja osadest piirkondadest liiguvad  lapsed hoopis ära. Iga Tartu valla piirkonna kohta moodustati rühmatöö tegemiseks oma grupp tutvustusel osalenutest.  Näiteks Lähte piirkonnas olid rühmatöö küsimusteks Lähte lasteaia suurendamise poolt- ja vastuargumendid. Rühmatöö tulemusena esitasid grupid seisukohti, mille baasil täiendatakse uuringu tulemust. 

Uuring on kättesaadav Tartu valla kodulehelt (loe lähemalt SIIT)

       

       

ARENDUS

14. novembril kohtusid Tartu Vallavalitsuse esindajad abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido Puna ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova äsja alanud URBACT võrgustike Eesti partneritega. URBACT võrgustikes on seekord mitmed uued Eesti linnad, vallad ja arenduskeskused. Kohtumise eesmärgiks oli saada omavahel tuttavaks ning vahetada esmaseid kogemusi. URBACT võimaldab omavalitsustel teha koostööd, et luua uusi ja jätkusuutlikke lahendusi ning võrgustikke, jagades teavet ning suurendades spetsialistide võimekust. Tartu valla eesmärgiks on vahetada kogemusi vallakodanike kaasamise osas kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste kaudu.

URBACT programmi kohta loe lähemalt SIIT       

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 20. novembril sai alguse helkurkõnni sari. Laevas toimus helkurkõnd ja enne kõndi valmistati endale ka helkur. Helkurkõnni eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et kõik peavad pimedal ajal kasutama helkurit ja mõistma selle vajalikkust. Neljapäeval, 21. novembril toimus helkurkõnd Maarja-Magdaleenas. Sel nädalal toimub helkurkõnd 26. novembril Kõrvekülas ja Tabiveres ning 28. novembril Lähtel.

Neljapäeval, 21. novembril osalesid Tartu valla kultuuritöötajad Tartu 2024 raames korraldatud Kultuurikompassil, mille teemaks oli „Kuidas kultuuris osavalt vabatahtlikke kaasata?" Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi kuuluva foorumi fookuses olid küsimused sellest, kuidas kõige paremini vabatahtlikena kaasata noori, eakaid ja eri kultuuritaustaga inimesi ning millised on head praktikad ja süsteemid vabatahtlike juhtimiseks ning arendamiseks.       

Laupäeval, 23. novembril tähistas Lähte naisrahvatantsurühm Hermine Tabivere Rahvamajas oma 20. tegevusaastat.