Erala külas asuva Erala keskus 7 maaüksuse detailplaneeringu piiri muutmine

Tartu vallavalitsus algatas 17.07.2013.a korraldusega nr 195 Erala külas asuva Erala keskuse 7 maaüksuse (kü tunnus 79401:003:0107) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.

Tartu vallavalitsuse 23.05.2019 korraldusega nr 471 muudeti planeeringuala piiri, planeeringualast jäi välja Erala keskus 9 maaüksus ja planeeringualasse haarati osa Rojasilla maaüksusest. Täpsem info SIIT ja SIIT