Avatud menetlus Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringu täpsustamiseks pos 2 krundi (Aroonia põik 2) osas.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 avalikustab vallavalitsus Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0165) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Aroonia põik 2 (planeeringujärgne pos 2) maaüksuse osas. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 8.09.2019 elektroonselt e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee või paberkandjal aadressile Tartu vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.