« Tagasi

AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse. Luba soovitakse muuta, kuna käitises kasutatav tehnoloogia ning sellega seonduvalt ka heitallikate arv ja asukoht on muutunud.

Ettevõtte käitis asub Tartumaal Tartu vallas Vahi alevikus Silikaadi tn 6/8 maaüksusel Vahi tööstuspargis.

Käitises asub 6 heiteallikat: tootmise koondallikas, klaasikuuliga puhastus, värvieemaldus, värviahjud, pesuliin ja katlamaja korsten. Värviahjude summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,544 MWth (tarbivad 150 tuhat m³ maagaasi aastas) ja katlamaja gaasikatelde vastav näitaja 1,49 MWth (tarbivad 40 tuhat m³ maagaasi aastas). Saasteaineteks on lämmastikdioksiid, süsinikmonooksiid ja –dioksiid, osakesed ja erinevad lenduvad orgaanilised ained.

Õhusaateloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.