« Tagasi

Äksi alevikus asuva Andrese (Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus otsustas oma 11.05.2023. a korraldusega nr 580 lõpetada Äksi alevikus asuva Andrese (Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu.  Detailplaneering algatati Tartu Vallavalitsuse 16.06.2004. a korraldusega nr 236 ning selle eesmärgiks oli maa sihtotstarbe muutmine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus oli u 1,24 ha. Andrese kinnistu on Tartu Vallavalitsuse 23.08.2017. a korraldusega nr 387 nimetatud aadressiandmete korrastamise käigus ümber Tuule tn 10 kinnistuks (kü 79402:001:0038).

Detailplaneeringu menetlus ei ole aastate jooksul edasi liikunud ning kinnistu on vahetanud selle aja jooksul ka omanikku. Kinnistu omanik esitas Tartu Vallavalitsusele 19.04.2023. a. taotluse menetluses oleva Andrese (uue nimega Tuule tn 10) kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, mille Tartu Vallavalitsus rahuldas. Detailplaneering sooviti lõpetada, kuna eelmise omaniku taotluse alusel algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärgid ei ole enam asjakohased ega vasta praeguse omaniku soovidele.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris SIIN