« Tagasi

17.08.2022 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED

Määrus nr 13 – Tartu valla 2022. aasta I lisaeelarve

Kinnitati Tartu valla 2022. aasta lisaeelarve:

1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 924 974 eurot;

2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 706 084 eurot;

3) vähendada investeerimistegevuse eelarvet summas 2 923 602 eurot;

4) vähendada finantseerimistegevuse eelarvet summas 3 000 000 eurot.

 

OTSUSED

Otsus nr 50 – Ostueesõiguse rakendamine

Rakendada ostueesõigust Tartu vallas, Maramaa külas asuva Teeääre kinnistu (registriosa 1995850) omandamiseks.

Otsus nr 51 Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus

Lõpetada Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus (registrikood 80294777). Tartu Vallavalitsusel korraldada mittetulundusühingus Tartumaa Jäätmearendus osalemise lõpetamisega seotud toimingute tegemine.

Otsus nr 52 Vallavara omandamine

Omandada Tartu valla munitsipaalomandisse Vahi tn 63, Raadi alevis, Tartu vallas asuv kinnistu nr 3980004, katastritunnus 79401:006:0029, pindala 11669,0 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%. Omandada nimetatud kinnistu hinnaga 320 000 eurot või oksjoni tulemusena kujunenud hinnaga.

Järgmine volikogu istung toimub 21.09.2022 algusega 16.00.