Hanked

Tartu Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist (tühjenda otsingukast „Avaldatud", täida otsingukast märksõnadega „Tartu Vallavalitsus").

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Tartu Vallavalitsuse hankekord

Tartu Vallavalitsuse 2020.hankeplaani kinnitamine

Tartu valla hankeplaan 2020

Riigihangete seadus