Hanked

Tartu Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist (tühjenda otsingukast „Avaldatud", täida otsingukast märksõnadega „Tartu Vallavalitsus").

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Tartu Vallavalitsuse hankekord

Tartu Vallavalitsuse 25.03.2021 korraldus nr 274 "Hankeplaani kinnitamine"

Tartu valla hankeplaan 2021

Riigihangete seadus