Sotsiaalkeskuse Päevakeskus

Tegevuskohad:

1. Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 3-6

Klientidega tegelevad:Külliki Jürgenson
Tel: 5669 2730 (E-R kell 8-16)

2. Tartu vald, Tabivere alevik, Tuuliku 11 (endistes postkontori ruumides, sissepääs Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunkti uksest)

Klientidega tegelevad:

tegevusjuhendaja Ingrid Kampus

Tel: 5684 6007 (E-R kell 8-16)

Vanemtegevusjuhendaja - Janne Remmelkoor

Tel: 5744 3300

e-post: tabiverepaevakeskus@tartuvald.ee