APRILLIS ALGAB LASTEAEDADE RÜHMADE KOMPLEKTEERIMINE

16.04.20

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO ning aprillis komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete alusel. Kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Tartu Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Süsteemis saab lapsevanem ka ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. Keskkond võimaldab panna enda last Tartu valla munitsipaallasteaia järjekorda ning jälgida järjekorras toimuvat. Süsteemi on sisse kantud kõik seni Tartu Vallavalitsusele ja Tartu valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning ka nende laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad. Järjekord kujuneb vastavalt taotluse esitamise hetkele. Edaspidi saab lasteaiakoha taotlemise avaldusi esitada ainult ARNO süsteemi kaudu. Erandjuhtudel võib taotluse teha Tartu Vallavalitsuses.

Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata.

Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.

Sisene Arnosse SIIT

Tutvu infosüsteemi Arno põhimäärusega SIIN

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse  poole alljärgnevatel kontaktidel:


Andmekaitsega seotud küsimuste korral palume pöörduda Tartu Vallavalitsuse andmekaitseametniku  Endla Suvi poole tel 525 4948 e-post endla.suvi@tartuvald.ee