Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo Info puhkuse kohta
ehitusspetsialist Jane Veski 53572095 jane.veski@tartuvald.ee hoonete ehitusteatised ja ehitusload   false 
ehitusspetsialist Kadri Tattar 53558510 kadri.tattar@tartuvald.ee tehnovõrgud, teed jm rajatised (ehitisregistri toimingud, kooskõlastused)   false 
ehitusspetsialist Gert Kuldsaar 53752976 gert.kuldsaar@tartuvald.ee hoonete ehitusteatised ja ehitusload   false 
ehitusspetsialist-järelevalve  Ergo Nõmme 5267983 ergo.nomme@tartuvald.ee hoonete kasutusteatised ja kasutusload, järelevalve   false