Tartu vald alustab Kõrveküla alevikus asuva Kooli tn rekonstrueerimise töödega juba lähipäevil. Projektijärgne tegevus hõlmab Kooli tänava rekonstrueerimist Lasteaia tänavast kuni...

Tartu vald alustab Kõrveküla alevikus asuva Kooli tn rekonstrueerimise töödega

Tartu vald alustab Kõrveküla alevikus asuva Kooli tn rekonstrueerimise töödega juba lähipäevil. Projektijärgne tegevus hõlmab Kooli tänava rekonstrueerimist Lasteaia tänavast kuni...

Tartu Vallavalitsuses ja teeninduspunktides ei toimu koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kodanike füüsilist vastuvõttu. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja...

Tartu Vallavalitsuses ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu

Tartu Vallavalitsuses ja teeninduspunktides ei toimu koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kodanike füüsilist vastuvõttu. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja...

Hoidiste tegemise hooajal satub kanalisatsiooni tavalisest rohkem olmeprügi, mis toob kaasa ummistused torustikes. Ummistuste likvideerimine on kulukas ja ebameeldiv, eriti, kui seda tuleb teha...

Kasuta WC-poti ja kraanikausi äravoolu sihtotstarbeliselt!

Hoidiste tegemise hooajal satub kanalisatsiooni tavalisest rohkem olmeprügi, mis toob kaasa ummistused torustikes. Ummistuste likvideerimine on kulukas ja ebameeldiv, eriti, kui seda tuleb teha...

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2020.aasta programmi kokku 55 taotlust toetuse saamiseks. 35 taotlust esitati veesüsteemidele, 16 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 taotlust...

Hajaasustuse programmist toetuse saajad on selgunud

Tartu Vallavalitsusele esitati hajaasustuse 2020.aasta programmi kokku 55 taotlust toetuse saamiseks. 35 taotlust esitati veesüsteemidele, 16 taotlust kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 taotlust...

Tartu vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel.   Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Ranitsatoetust on...

Tartu vald maksab ranitsatoetust

Tartu vald maksab esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel.   Vallavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Ranitsatoetust on...

Tabivere rahvamaja ja noortekeskus on kaasaegne, paljude võimalustega kultuuriasutus. Rahvamajas on head võimalused kvaliteetsete kontsertide, teatrietenduste, huviringide jms tegevuseks. ...

Tabivere Rahvamaja võtab tööle puhastusteenindaja

Tabivere rahvamaja ja noortekeskus on kaasaegne, paljude võimalustega kultuuriasutus. Rahvamajas on head võimalused kvaliteetsete kontsertide, teatrietenduste, huviringide jms tegevuseks. ...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Valio Eesti ASi keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 muutmise eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Keskkonnaamet teatab, et VALIO EESTI...

Valio Eesti AS keskkonnakompleksloa muutmine

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Valio Eesti ASi keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 muutmise eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Keskkonnaamet teatab, et VALIO EESTI...

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala...

Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 16.07.2020 korraldusega nr 576 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala...

Tartu Vallavalitsus lõpetas 16.07.2020 korraldusega nr 555 Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 28.04.2004 korralduse nr 179. ...

Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 16.07.2020 korraldusega nr 555 Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 28.04.2004 korralduse nr 179. ...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.07.2020 korraldusega nr 556 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha. Planeeringuga on...

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 16.07.2020 korraldusega nr 556 Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha. Planeeringuga on...

Keskkonnaametil valmis nutirakendus  teokaart.keskkonnaamet.ee , mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis.  „Selleks, et anda...

Keskkonnaamet kogub teavet kahjuliku teoliigi leviku kohta

Keskkonnaametil valmis nutirakendus  teokaart.keskkonnaamet.ee , mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis.  „Selleks, et anda...

Nüüd on õige aeg hakata mõtlema sügisel algavale kultuurihooajale. Milline on kohalike elanike tegelik huvi huviringide, kultuurisündmuste ja vaba aja sisustamise vastu?   ...

Muudame üheskoos kultuuri- ja noorsootöö mitmekesisemaks

Nüüd on õige aeg hakata mõtlema sügisel algavale kultuurihooajale. Milline on kohalike elanike tegelik huvi huviringide, kultuurisündmuste ja vaba aja sisustamise vastu?   ...

Tartu vald kutsus inimesi ülesse märkama ja märku andma kaunitest objektidest Tartu vallas. Tartu valla kauni kodu 2020 konkursi I kategooriasse Kaunis kodu ja aed laekus 4 imelist objekti,...

Vallavanem Jarno Laur tänas ja tunnustas kaunis kodu ja aed konkursi võitjat ning osalejaid

Tartu vald kutsus inimesi ülesse märkama ja märku andma kaunitest objektidest Tartu vallas. Tartu valla kauni kodu 2020 konkursi I kategooriasse Kaunis kodu ja aed laekus 4 imelist objekti,...

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud  27. juulist 1. septembrini. Toetusprogrammi eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise...

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor avatakse 27.juuli

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud  27. juulist 1. septembrini. Toetusprogrammi eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise...

17. juulil leiab Tartu valla Autovabaduse puiesteelt koos piirkondlike ettevõtjatega, kellega koos minnakse ka Elva Elamusfestivalile juba 22.august. Tule sinagi ja koli Tartu vallaga üheks...

Tartu vald kolib Autovabaduse Puiesteele

17. juulil leiab Tartu valla Autovabaduse puiesteelt koos piirkondlike ettevõtjatega, kellega koos minnakse ka Elva Elamusfestivalile juba 22.august. Tule sinagi ja koli Tartu vallaga üheks...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ SMK Grupp Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Kukemetsa III liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu...

Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ SMK Grupp Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Kukemetsa III liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Vallesburg keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning...

Keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Vallesburg keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning...

Kui 03.07.2020 uuritud proovis oli soole enterokokke 112 PMÜ/100ml (lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml), siis 09.07.2020 võetud proovis oli vastav näitaja 28 PMÜ/100 ml, seega suplemine...

Kõrveküla Hariduse tn äärses järves võib jälle supelda!

Kui 03.07.2020 uuritud proovis oli soole enterokokke 112 PMÜ/100ml (lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml), siis 09.07.2020 võetud proovis oli vastav näitaja 28 PMÜ/100 ml, seega suplemine...

Septembri alguses toimuva Rally Estonia korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti inimesi üles jagama infot oma kodumajutuse võimaluste kohta, et tagada maailmas jätkuva koroonakriisi olukorras...

Rally Estonia korraldajad ootavad Lõuna-Eesti inimesi oma kodumajutust jagama

Septembri alguses toimuva Rally Estonia korraldajad kutsuvad Lõuna-Eesti inimesi üles jagama infot oma kodumajutuse võimaluste kohta, et tagada maailmas jätkuva koroonakriisi olukorras...

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole uute bussipeatuste paigaldamise sooviga. Bussipeatuste rajamine riigiteedele on kooskõlastatud Maanteeametiga. Bussiliinide muudatused on...

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Tartu Valla elanikud on pöördunud vallavalitsuse poole uute bussipeatuste paigaldamise sooviga. Bussipeatuste rajamine riigiteedele on kooskõlastatud Maanteeametiga. Bussiliinide muudatused on...

Nordpont OÜ alustab 13.07.2020 ümberehitustöödega riigitee 22233 Nigula-Pataste km 1,079 asuval Nigula sillal.    Ajavahemikul 13.07 – 19.11.2020 teostatakse töid sillal ja...

Nigula sild suletakse liiklusele alates 13.juuli

Nordpont OÜ alustab 13.07.2020 ümberehitustöödega riigitee 22233 Nigula-Pataste km 1,079 asuval Nigula sillal.    Ajavahemikul 13.07 – 19.11.2020 teostatakse töid sillal ja...

Tartu Vallavolikogu andis 25.06.2020 otsusega nr 22 nõusoleku Tartu vallale kuuluva, Valgma külas asuva Valgma Elamu kinnistu võõrandamiseks enampakkumise teel. Vastavalt Tartu vallavara...

Männikäbi kinnistu võõrandamine enampakkumise teel

Tartu Vallavolikogu andis 25.06.2020 otsusega nr 22 nõusoleku Tartu vallale kuuluva, Valgma külas asuva Valgma Elamu kinnistu võõrandamiseks enampakkumise teel. Vastavalt Tartu vallavara...

Tartu valla alalt leiab endale iga külaline midagi, mida suhu pista, proovida ise teha, näha või kogeda ehk et igav meiega ei hakka! Tartu vallaga seostatakse ennekõike Vudila Mängumaad ja...

Tartu vald pakub Elamusfestivalil põnevaid elamusi igaühele

Tartu valla alalt leiab endale iga külaline midagi, mida suhu pista, proovida ise teha, näha või kogeda ehk et igav meiega ei hakka! Tartu vallaga seostatakse ennekõike Vudila Mängumaad ja...

Algas registreerimine 2. septembril Kõrvekülas algavale maailma hinnatuimale vanemlike oskuste programmi „Imelised aastad".  „Imelised aastad" on 4-kuuline programm 3-7 -aastaste laste...

Algas registreerimine positiivse vanemluse programmi "Imelised aastad"

Algas registreerimine 2. septembril Kõrvekülas algavale maailma hinnatuimale vanemlike oskuste programmi „Imelised aastad".  „Imelised aastad" on 4-kuuline programm 3-7 -aastaste laste...

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu I etapi detailplaneeringu täpsustamiseks Vinnali maaüksuse osas. ...

Avatud menetlus Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu I etapi detailplaneeringu täpsustamiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu I etapi detailplaneeringu täpsustamiseks Vinnali maaüksuse osas. ...

Eesti Rahva Muuseum kutsub valima lemmikut konkursi „Oma näitus 2020" võistlustööde seast. Enim hääli saanud ideest tuleb järgmisel kevadel ERMi osalussaalis näitus. Hääletanute vahel...

ERM kutsub konkursil „Oma näitus 2020“ hääletama

Eesti Rahva Muuseum kutsub valima lemmikut konkursi „Oma näitus 2020" võistlustööde seast. Enim hääli saanud ideest tuleb järgmisel kevadel ERMi osalussaalis näitus. Hääletanute vahel...

Elva Elamusfestival #tartumaine toimub 22. augustil ning sel korral oodatakse festivalile kõiki Tartumaa loomemajandusega tegelevaid ettevõtjaid. Festival annab ettevõtetele võimaluse tutvustada...

ELVA ELAMUSFESTIVAL KUTSUB KÕIKI TARTUMAA LOOMEETTEVÕTJAID OMA TEGEVUSI TUTVUSTAMA

Elva Elamusfestival #tartumaine toimub 22. augustil ning sel korral oodatakse festivalile kõiki Tartumaa loomemajandusega tegelevaid ettevõtjaid. Festival annab ettevõtetele võimaluse tutvustada...

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala...

Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 25.06.2020 korraldusega nr 514 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala...

Tabivere Lasteaed võtab tööle lasteaiaõpetaja ja liikumisõpetaja. Sooviavaldused koos CV-ga ja haridust tõendava dokumendiga saata lasteaed@tabivere.ee aadressile hiljemalt 10.juuliks...

Tabivere Lasteaed võtab tööle lasteaiaõpetaja ja liikumisõpetaja

Tabivere Lasteaed võtab tööle lasteaiaõpetaja ja liikumisõpetaja. Sooviavaldused koos CV-ga ja haridust tõendava dokumendiga saata lasteaed@tabivere.ee aadressile hiljemalt 10.juuliks...

Eestis kasvavatest taimedest on kõige tuntum põletust ja ville põhjustava liik ilmselt Sosnovski karuputk. Taim sisaldab furokumariine, mis nahale sattudes imenduvad paari tunni jooksul. Päikese...

Ohutut niitmist

Eestis kasvavatest taimedest on kõige tuntum põletust ja ville põhjustava liik ilmselt Sosnovski karuputk. Taim sisaldab furokumariine, mis nahale sattudes imenduvad paari tunni jooksul. Päikese...

Reedel võetud proovide põhjal saab öelda, et suplemine Saadjärves on ohutu. Samas on hetkel väga palavad ilmad, mis põhjustavad veekogu õitsengut, seega palume igal juhul suplusvett jälgida. ...

Saadjärvest ei leitud ohtlikus koguses sinivetikat

Reedel võetud proovide põhjal saab öelda, et suplemine Saadjärves on ohutu. Samas on hetkel väga palavad ilmad, mis põhjustavad veekogu õitsengut, seega palume igal juhul suplusvett jälgida. ...

Hea kohaliku kogukonna eestvedaja, toidupakkuja, toidutootja ja –kasvataja, sõpruskond,jahiselts, paadimees, kalamees, külalisrestoran lähemalt ja kaugemalt ning kõik kohaliku toidu huvilised,...

Osale Peipsi Toidu Tänaval

Hea kohaliku kogukonna eestvedaja, toidupakkuja, toidutootja ja –kasvataja, sõpruskond,jahiselts, paadimees, kalamees, külalisrestoran lähemalt ja kaugemalt ning kõik kohaliku toidu huvilised,...

Täna kell 12.00 avatakse hingehoiutelefon 116 123, kuhu oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või...

Tänasest on avatud uus hingehoiutelefon 116 123

Täna kell 12.00 avatakse hingehoiutelefon 116 123, kuhu oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või...

Tartu valla raamatukogud ootavad lugejaid ka suvel. Täpsem info lahtiolekuaegade kohta raamatukogudest! Kõrveküla E-N 11-17 Lähte E, K, N, R 8-15 T 13-18 ...

Tartu valla raamatukogude lahtioleku ajad suvel

Tartu valla raamatukogud ootavad lugejaid ka suvel. Täpsem info lahtiolekuaegade kohta raamatukogudest! Kõrveküla E-N 11-17 Lähte E, K, N, R 8-15 T 13-18 ...

Järgmine rahva ja eluruumide loendus korraldatakse Eestis põhiliselt riiklike registrite baasil. Andmekogude täiendamiseks ja andmete kvaliteedi parandamiseks on tehtud palju tööd ja see jätkub...

Sinust sõltub loenduse õnnestumine: kontrolli rahvastikuregistris oma andmeid!

Järgmine rahva ja eluruumide loendus korraldatakse Eestis põhiliselt riiklike registrite baasil. Andmekogude täiendamiseks ja andmete kvaliteedi parandamiseks on tehtud palju tööd ja see jätkub...

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa...

Maa-amet kutsub maaomanikke maa-andmetega tutvuma

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa...

Tartu Vallavolikogu tunnistas 28.05.2020 otsusega nr 12 kehtetuks Vasula alevikus asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu. Otsusega saab tutvuda SIIN ning vallavalitsuse tööaegadel...

Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 28.05.2020 otsusega nr 12 kehtetuks Vasula alevikus asuva Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu. Otsusega saab tutvuda SIIN ning vallavalitsuse tööaegadel...

Tartu Vallavalitsus kinnitas 28.05.2020 korraldusega nr 455 Tila külas asuvate Nõlvakaare tn 7 ja 9 kruntide ühiste aedade ja haljastuse hoonestuskava. Hoonestuskava täiendab 2017.a kehtestatud...

Tartu Vallavalitsus kinnitas Nõlvakaare 7 ja 9 hoonestuskava

Tartu Vallavalitsus kinnitas 28.05.2020 korraldusega nr 455 Tila külas asuvate Nõlvakaare tn 7 ja 9 kruntide ühiste aedade ja haljastuse hoonestuskava. Hoonestuskava täiendab 2017.a kehtestatud...

Kutsume sel suvel uudistama Tartu valda läbi meie 71 küla. Registreeri end mängu kasutajaks, kas üksi, paaris või grupiga. Terve suve -  1. juunist kuni 31. augustini saad külastada kõiki...

Tartu valla suvemäng "Mine külla!" kutsub

Kutsume sel suvel uudistama Tartu valda läbi meie 71 küla. Registreeri end mängu kasutajaks, kas üksi, paaris või grupiga. Terve suve -  1. juunist kuni 31. augustini saad külastada kõiki...

Tartu vald koostöös valla noortekeskustega on korraldamas sel aastal suvist õpilasmalevat 13-19-aastastele Tartu valla sissekirjutusega noortele! Rühmad kestavad 7-14 päeva ning malevlaste...

Algas registreerimine Tartu valla õpilasmaleva rühmadesse

Tartu vald koostöös valla noortekeskustega on korraldamas sel aastal suvist õpilasmalevat 13-19-aastastele Tartu valla sissekirjutusega noortele! Rühmad kestavad 7-14 päeva ning malevlaste...

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 417 Erala külas asuva Erala 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha. Planeeritavale...

Erala külas asuva Erala keskus 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 417 Erala külas asuva Erala 7 ja Rojasilla maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha. Planeeritavale...

Alates 24. maist on ettevõtetel võimalik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda muudetud tingimustel tootearendustoetust. Laiendatud on toetuse sihtrühma ning vähendatud omaosaluse...

Uuendatud tingimustega EASi tootearendustoetus aitab kriisist tugevamana välja tulla

Alates 24. maist on ettevõtetel võimalik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda muudetud tingimustel tootearendustoetust. Laiendatud on toetuse sihtrühma ning vähendatud omaosaluse...

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha. ...

Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha. ...

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95...

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95...

Valitsus kinnitas COVID-19 majandusmõjude leevendamiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi viimase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetus. Määrusega said paika uued...

Riik suurendab väikeelamute omanikele mõeldud rekonstrueerimistoetust

Valitsus kinnitas COVID-19 majandusmõjude leevendamiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi viimase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetus. Määrusega said paika uued...

Sel aastal laekus hajaasustuse programmi 56 taotlust, neist 35 veesüsteemidele, 17 kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 juurdepääsutee rajamiseks. Võrreldes eelmise aastaga, mil laekus 89 taotlust,...

Hajaasustuse programmi laekus 56 taotlust

Sel aastal laekus hajaasustuse programmi 56 taotlust, neist 35 veesüsteemidele, 17 kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 juurdepääsutee rajamiseks. Võrreldes eelmise aastaga, mil laekus 89 taotlust,...

Tartu Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala ning esitama...

Tartu vald korraldab konkursi "Tartu valla kaunis kodu 2020"

Tartu Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala ning esitama...

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse, mille kohaselt kehtivad alates 01.09.2020 Tartu Valla Spordikoolis järgmised õppetasud: 1. kui perest õpib spordikoolis üks laps – 15 eurot kuus; ...

Tartu Valla Spordikooli õppetasud alates 01.09.2020

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse, mille kohaselt kehtivad alates 01.09.2020 Tartu Valla Spordikoolis järgmised õppetasud: 1. kui perest õpib spordikoolis üks laps – 15 eurot kuus; ...

15. maist avanes võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe. Sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei kogune, enamus läheb 10. juunil algavale suvevaheajale vastu...

Haridus- ja Teadusministeerium tänab ja tunnustab

15. maist avanes võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe. Sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei kogune, enamus läheb 10. juunil algavale suvevaheajale vastu...

Tartu Vallavalitsus avab taas oma uksed kodanike füüsiliseks vastuvõtuks. Esialgu toimub kodanike füüsiline teenindamine ainult vastuvõtu päevadel ehk teisipäeviti ja reedeti. Samal ajal jätkub...

Tartu Vallavalitsus alustab 18. mail kodanike füüsilist vastuvõttu

Tartu Vallavalitsus avab taas oma uksed kodanike füüsiliseks vastuvõtuks. Esialgu toimub kodanike füüsiline teenindamine ainult vastuvõtu päevadel ehk teisipäeviti ja reedeti. Samal ajal jätkub...